Akademia kreuje przyszłość

Artykuł sponsorowany
O Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, jej teraźniejszości i planach na przyszłość, mówią prorektorzy uczelni

Prof. dr hab. Agata Jarecka, prorektor ds. nauki i rozwoju

Główne kierunki rozwoju uczelni zostały zapisane w strategii Akademii pt. "Kreujemy przyszłość. Uczelnia w naszych rękach", którą ustanowiliśmy na lata 2013-2021. Uczelnia artystyczna, taka jak nasza, powinna być jednocześnie nowoczesna i mieć ścisły związek z tradycją. My spełniamy te dwa warunki zarówno w obszarze zaplecza dydaktycznego, jak i kierunków oraz jakości kształcenia. Z jednej strony mamy pięknie odrestaurowywany Pałac Poznańskiego przy ul. Gdańskiej, z drugiej - dwa nowoczesne budynki z multimediami: Salę Koncertową przy ul. Żubardzkiej i Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Dokumentacji Muzycznej przy al. 1 Maja. Oferujemy studiowanie na znanych i popularnych kierunkach, ale wzbogacamy ofertę o nowe propozycje: choreografię i techniki tańca, musical, wokalistykę estradową.

Starcie tradycji i nowoczesności w Akademii, a raczej ich współistnienie, obrazuje także jednoczesne wykorzystywanie tradycyjnego instrumentarium - dysponujemy wszystkimi dostępnymi w dzisiejszych czasach instrumentami muzycznymi - i wprowadzanie nowoczesnych mediów. Nadal zajmujemy się muzyką klasyczną, ale coraz więcej uwagi poświęcamy muzyce jazzowej i rozrywkowej.

Prof. dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz,mprorektor ds. dydaktyki

Dla Akademii bardzo ważne jest utrzymanie dotychczasowego wysokiego poziomu kształcenia ze świadomością, że nie wszystko, co sprawdzało się w przeszłości, będzie dobre w przyszłości. Zmieniają się potrzeby kandydatów na studia i rynek pracy.

W roku akademickim 2016/2017 otworzymy stacjonarne studia muzykoterapii. Będziemy rozwijać nowe specjalności jazzowe, wokalistykę estradową, musical. W związku z nowoczesną infrastrukturą i kadrą, którą dysponujemy, planujemy w niedalekiej przyszłości studia w zakresie reżyserii dźwięku. Postawimy na studia podyplomowe i specjalistyczne kursy dające muzykom nowe narzędzia zawodowe - metodyczne, pedagogiczne, interpretacyjne - które potem będą mogli sprawdzić w praktyce w ramach swojej pracy zawodowej. Bardzo ważne dla Akademii - uczelni łódzkiej i jednocześnie europejskiej - są studia dla cudzoziemców. Na poziomie licencjackim już z nimi wystartowaliśmy. Są one oparte o programy w języku angielskim, dostosowane do wymogów i kryteriów studiów w systemie bolońskim, ale również takich, które dawałaby możliwość studiowania osobom spoza tego systemu, czyli z Ameryki i Azji.

Prof. dr hab. Beata Zawadzka-Kłos, prorektor ds. studenckich i artystycznych

Zadaniem uczelni jest stworzenie optymalnego sposobu weryfikacji umiejętności studentów poprzez ich udział w różnego rodzaju wydarzeniach i projektach artystycznych, takich jak koncerty i spektakle. Z jednej strony chodzi o imprezy, które dadzą studentom szansę zaprezentowania swoich umiejętności, z drugiej - będą formą promocji i studentów, i uczelni: w Łodzi, w kraju, za granicą. Należy myśleć o artystycznej promocji nowych kierunków i planowaniu takich przedsięwzięć, które pozwolą je szerzej prezentować.

Dysponując kilkoma salami koncertowymi, mamy możliwość organizowania coraz większej ilości imprez, jednak chodzi nam nie tyle o ilość, co o jakość. W nadchodzącym roku akademickim odbędzie się już trzecia edycja AŻ Festiwalu w Sali Koncertowej przy ul. Żubardzkiej (stąd nazwa A-Ż, czyli Akademia na Żubardzkiej). Po raz pierwszy zorganizujemy Międzynarodowy Festiwal im. Grażyny Bacewicz z dwoma konkursami muzycznymi: skrzypcowym i kompozytorskim, zaplanowaliśmy ogólnouczelniany projekt "Orient w muzyce", a w nim międzynarodową konferencję naukową i polską premierę opery "Abu Hassan" Webera. A wszystko to stanowi tylko wycinek naszych planów artystycznych.

Dodaj ogłoszenie