Regularne sortowanie odpadów nie jest ani trudne, ani uciążliwe. Oto kilka praktycznych porad, jak zorganizować segregację w domu:

- jeśli masz dużo miejsca, najwygodniejszym rozwiązaniem będzie kosz podzielony na różne frakcje. Możesz również postawić kilka odpowiednio oznaczonych pojemników,
- na mniejszych powierzchniach możesz ograniczyć liczbę koszy do dwóch: do jednego wrzucaj odpady zmieszane, a do drugiego wszystkie te, które nadają się do odzysku. Gdy pojemnik się wypełni, wyrzuć śmieci, pamiętając o podziale na odpowiednie frakcje,
- zgniataj puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem do pojemnika,
- wyrzucaj butelki bez nakrętek i korków,
- mokry czy zatłuszczony papier nie nadaje się do segregacji. Wrzucaj go do pojemnika ze zmieszanymi śmieciami.
Większość gmin stosuje system segregacji odpadów oparty o jedną z dwóch metod:

1. podział na:
- papier,
- tworzywa sztuczne i metale,
- opakowania szklane,
- odpady "zielone" - roślinne,
- odpady zmieszane.
2. podział na:
- odpady mokre,
- odpady suche.

Szczegółowe zasady dotyczące sortowania śmieci zostały określone indywidualnie przez każdą z gmin, wiele bowiem zależy od dostępnych instalacji i technologii stosowanych przez sortownie, a te są różne. Dlatego należy dowiadywać się o szczegóły dotyczące segregowania w swoim miejscu zamieszkania.


Co należy wrzucać do pojemnika na papier?

- opakowania z papieru lub tektury,
- gazety i czasopisma,
- katalogi, prospekty, foldery,
- papier szkolny i biurowy,
- książki i zeszyty,
- torebki papierowe,
- papier pakowy.

Do pojemnika na papier NIE powinno się wrzucać:
- papieru mocno zabrudzonego czy zatłuszczonego,
- papieru powlekanego folią i kalki,
- kartonów po mleku i napojach,
- pieluch jednorazowych i podpasek,
- worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych.

Co należy wrzucać do pojemnika na tworzywa sztuczne i metale?
- butelki po napojach (bez nakrętek i zgniecione),
- opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.),
- opakowania po produktach spożywczych,
- plastikowe nakrętki,
- plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie,
- plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach,
- styropian,
- puszki po napojach, sokach,
- puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),
- złom żelazny i metale kolorowe,
- metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników,
- folię aluminiową,
- kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe (wielowarstwowe).

Co należy wrzucać do pojemnika na szkło?
a butelki i słoiki po napojach i żywności,
a butelki po napojach alkoholowych,
a opakowania po kosmetykach.

Do pojemnika na szkło NIE powinno się wrzucać:
- szkła stołowego - żaroodpornego,
- ceramiki, fajansu i porcelany,
- zniczy z zawartością wosku,
- żarówek i świetlówek,
- szkła kryształowego,
- reflektorów,
- nieopróżnionych opakowań po lekach, olejach, rozpuszczalnikach,
- monitorów i lamp telewizyjnych,
- szyb okiennych i zbrojonych,
- szyb samochodowych,
- luster i witraży.

Co należy wrzucać do pojemnika na odpady "zielone"?

- gałęzie drzew i krzewów,
- liście, kwiaty i skoszoną trawę,
- trociny i korę drzew,
- owoce, warzywa itp.
Do odpadów "zielonych" - roślinnych NIE powinno się wrzucać:
- kości zwierząt,
- mięsa i padliny zwierząt,
- oleju jadalnego,
- drewna impregnowanego,
- płyt wiórowych i MDF,
- leków,
- popiołu z węgla.


Co należy wrzucać do pojemnika na odpady mieszane?
Do pojemnika na odpady zmieszane należy wrzucać to, czego nie można odzyskać i co nie powinno trafić do pojemników na surowce wtórne.
Do odpadów zmieszanych NIE powinno się wrzucać:
- odpadów niebezpiecznych: baterii, akumulatorów, lekarstw, odpadów medycznych, świetlówek, opakowań po środkach ochrony roślin itp.,
- elektrośmieci,
- odpadów gabarytowych.

Odkrywamy czystą Polskę!
Pod takim hasłem odbyło się tegoroczne, polskie wydanie akcji "Sprzątanie Świata", której finał przypadł na weekend 20 - 22 września. "Sprzątanie Świata - Polska" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World, który wywodzi się z Australii. Ruch ten zapoczątkowany został w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza, przerażonego zaśmieceniem naszej planety. Uczestniczy w nim blisko 40 milionów wolontariuszy z ponad 40 krajów na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia.
"Sprzątanie Świata - Polska" jest coroczną, wspólną lekcją poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie czystości naszych miast i wiosek, łąk, pól i lasów, a także edukacja na rzecz segregacji odpadów oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.
Od 1994 roku w trzeci weekend września wraz z dziesiątkami tysięcy wolontariuszy: dziećmi, młodzieżą i dorosłymi - wszystkimi, którym zależy na ochronie środowiska, prowadzone są działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling. W Polsce, gdzie mamy własne, specyficzne problemy, dochodzi także wyszukiwanie i (w miarę możliwości) usuwanie dzikich wysypisk.
Działaniom tym towarzyszy szeroki wachlarz innych działań: zakładanie zieleńców, sadzenie drzew, krzewów i kwiatów. Organizowane są także konkursy plastyczne, konkursy piosenki, wystawy fotografii, festyny, koncerty, ogniska, rajdy piesze i rowerowe itp.