Technikum działające w ZSP nr 10, czyli w „Elektroniku” daje największy łączny przyrost wiedzy spośród łódzkich szkół tego typu. Wynika to z danych przedstawionych przez badaczy podległych Ministerstwu Edukacji Narodowej.

Eksperci podlegli MEN wyliczyli właśnie Edukacyjną Wartość Dodaną (EWD) dla techników za lata 2015-2017. To jedno z najciekawszych badań, które ocenia pracę szkół.

Najlepszy w Łodzi okazał się "Elektronik". Szkoła powtarza swój sukces sprzed roku.

Na czym polega badanie EWD? Eksperci porównują wiedzę, z którą uczeń przychodzi do danej szkoły (czyli wynik egzaminu gimnazjalnego) z wynikiem „na wyjściu” (czyli z matury). Ten sposób fachowcy uważają za najbardziej obiektywny przy ocenie pracy szkoły. EWD mierzona jest w punktach.

EWD jest obliczana na podstawie porównania wyników ze wszystkich techników. Daje to możliwość określenia, czy szkoła: odnosi sukces, wspiera ucznia, nie wykorzystuje jego szans lub potrzebuje pomocy.

Szkoły sukcesu i wspierające mają dodatni wskaźnik EWD. Szkoła sukcesu zwykle przyjmuje dobrych kandydatów, a ich przyrost wiedzy i wyniki końcowe są lepsze niż w przeciętnym polskim technikum.

W szkole wspierającej wynik matury wypada słabiej niż przeciętna, ale uczniowie poprawili się w stosunku do egzaminu gimnazjalnego.

Ujemne wskaźniki EWD mają szkoły niewykorzystanych szans.

Większość szkół ma EWD nie wyższe niż „5” i nie niższe niż „- 5”. Jeśli technikum mieści się poza tymi liczbami, jest przypadkiem wyjątkowym.

Liceum

Komentarze (2)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!