Polskie Linie Kolejowe SA w Warszawie złożyły zażalenie do Samorządoweg Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej na wójta gminy Suszec. Rzecz dotyczy negatywnego stanowiska w sprawie projektu likwidacji przejazdów ...

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij
Polskie Linie Kolejowe SA w Warszawie złożyły zażalenie do Samorządoweg Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej na wójta gminy Suszec. Rzecz dotyczy negatywnego stanowiska w sprawie projektu likwidacji przejazdów kolejowych na te- renie gminy.


PLK przygotowuje się do modernizacji linii kolejowej E65 i C-E65. Pierwsza z nich przebiega na trasie Gdynia-Warszawa-Katowice-Gocza-łkowice-Zebrzydowice. Druga z Bydgoszczy przez Inowrocław, Zduńską Wolę Karsznice, Tarnowskie Góry do Pszczyny. Obie linie należą do tzw. paneuropejskiego korytarza transportowego. Kolej chce je dostosować do wymogów unijnych. A to wiąże się nie tylko z wymianami szyn, podkładów, rozjazdów, ale także wymagać będzie budowy wiaduktów, tuneli, przejazdów podziemnych, przepustów oraz całego szeregu innych zabiegów technicznych, które umożliwią ruch na tych trasach szybkich pociągów. Mówi się o takich, które będą rozwijać prędkość 160-200 km na godzinę.

Przygotowująca studium wykonalności dla tych planów firma Poyry Infra z Bydgoszczy przesłała założenia do za-opinowania wszystkim zainteresowanym. W tym także wójtowi Suszca, ponieważ przez teren tej gminy przebiegać ma linia 148 korytarza kolejowego C-E 65.

- Konsekwencją przedstawionej nam koncepcji byłaby likwidacja wszystkich przejazdów kolejowych poza dwoma na odcinku prawie 11 km terenu gminy - mówi Marian Pawlas. - Z punktu widzenia potrzeb naszych mieszkańców jest to niedopuszczalne. Linia dzieli gminę na dwie części. Ludzie muszą dojechać do pól oraz posesji. Nie wyobrażamy sobie jak by się to odbywało, gdyby zostały tylko te dwa przejazdy.

Poza tym - zauważa Pawlas- nie można projektować i budować czegoś nowego, niszcząc cały dotychczasowy układ komunikacyjny. Dodatkowo w większości drogi wyznaczone do objazdu, nie będą w stanie przejąć ruchu z dróg wyłączonych z ruchu. Likwidacja może również przyczynić się do powstawania nielegalnych przejazdów, co z pewnością wpłynęłoby na zwiększenie niebezpieczeństwa zarówno uczestników ruchu kolejowego jak kołowego czy pieszego. Zwiększenie bezpieczeństwa może odbyć się poprzez zmianę kategorii przejazdów z D lub F na kategorię A, a nie tylko poprzez likwidację przejazdów. W takim przypadku, w trakcie przejazdu taboru kolejowego wszystkie bariery zamykane mogłyby być równocześnie, a po przejeździe pociągu podniesione i ruch mógłby się odbywać bez konieczności zwiększenia kilometrów dojazdu do posesji i pól, które by było następstwem likwidacji tychże przejazdów.

Prócz tego - argumentuje w swojej odpowiedzi dla SKO wójt- istnieje możliwość budowy dwupoziomowych przejść - wiaduktów, tuneli, które znacząco poprawiłyby bezpieczeństwo uczestników ruchu. Zwraca również uwagę na fakt, iż infrastruktura i gęsta zabudowa Gminy Suszec była tworzona przez lata, dlatego każdy nowy inwestor powinien to uwzględniać.

Jego zdaniem działania kolei dążą do tego, by jak najmniejszym kosztem zabezpieczyć własne interesy.

- Traktuje się nas nie jak podmiot, jak partnera do rozmów, ale jak przedmiot, któremu można narzucić własne pomysły i koncepcje. Jakie mamy gwarancje, że deklarowana budowa dróg dojazdowych dojdzie do skutku, skoro obserwujemy jak kolej traktuje swoje mienie. Popatrzmy na zdewastowane stacje, zaniedbane budynki i torowiska kolejowe. Jeśli ktoś nie potrafi utrzymać w należytym stanie tego, co ma, to jaka gwarancja, że znajdzie środki na budowę dróg, któremu nie jemu , ale nam są potrzebne? - mówi szef suszeckiego samorządu.

Pismo wyjaśniające i podtrzymujące zaskarżoną decyzję zostało przesłane do SKO w miniony wtorek.

Wójt ma nadzieje, że jego argumenty odniosą pożądany skutek. Czyli, że kolegium przyzna rację jemu, a nie stronie skarżącej.

Czytaj także

    Komentarze (0)

    Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

    Zaloguj się / Zarejestruj się!

    Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!