W poniedziałek 29 października 2012 r. w gmachu I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy odbędzie się Konferencja zamknięcia projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Powiatu Łęczyckiego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy wraz z wymianą źródła ciepła”.

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Wicemarszałkowie i Członkowie Zarządu Województwa Łódzkiego, przedstawiciele departamentów instytucji zarządzającej- Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, wykonawcy i inspektorzy nadzoru projektu, radni powiatu łęczyckiego, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, służb oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Konferencję poprowadzą: Pan Wojciech Zdziarski – Starosta Łęczycki i Pani Joanna Wdowiak– Dyrektor I LO im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy.

Podczas konferencji Starosta Łęczycki Wojciech Zdziarski zaprezentuje poszczególne etapy realizacji inwestycji wdrażanej dzięki unijnemu wsparciu od maja 2010 r., wręczy podziękowania osobom związanym z realizacją projektu. Program konferencji obejmuje również zwiedzanie zmodernizowanego obiektu.

Informacje o projekcie:Projekt dostał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa II, Ochrona Środowiska, Zapobieganie Zagrożeniom i Energetyka, Działanie II.6 Ochrona Powietrza. Celem głównym projektu była poprawa jakości powietrza na terenie Powiatu Łęczyckiego poprzez obniżenie poziomu emisji zanieczyszczeń.

Projekt był wdrażany od 22.05.2010 r. do 30.10.2012 r. (wg umowy termin zakończenia). Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła 2622411,32 zł, z czego dofinansowanie z EFRR to kwota 2132552,34 zł. Pozostałe fundusze zapewnił Powiat Łęczycki. Zaproponowane nowoczesne rozwiązania technologiczne- pompa ciepła, kotłownia gazowa kondensacyjna, rekuperator (rekuperacja powietrza wentylowego) zostały wyróżnione przez zespół ekspertów, który przyznał projektowi bardzo wysoką ocenę w rankingu złożonych wniosków-II miejsce.

W budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy system grzewczy był wykonany w technologii tradycyjnej. Instalacja wewnętrzna posiadała szereg wad wynikających z przestarzałych rozwiązań technicznych oraz długoletniego użytkowania. Brak dozielenia ścian i stropodachów powodował duże zużycie paliwa do produkcji ciepła. Tym samym powodowało to pogorszenie środowiska (powietrza).

Dzięki kompleksowej termomodernizacji ciepło w budynku będzie pozyskiwane ze spalania gazu w kotle o wysokiej sprawności i ze specjalnej pompy ciepła, która pozyska energię z gruntu. Trzy czwarte ciepła będzie pochodziło z ziemi, zaś pozostałe 25 proc. zapewni kondensacyjna kotłownia gazowa.

Oto jak przedstawiał się harmonogram prac związanych z realizacją projektu:

- w 2010 r. zostały ocieplone ściany i dach placówki. Pod kompleksem boisk została także umieszczona pompa ciepła i 2160 m rur wypełnionych niezamarzającym żelem, których zadaniem będzie ogrzewanie budynku zimą.

- w 2011 r. była montowana instalacja c.o. i c.w.u,

- natomiast w 2012 roku była kontynuowana budowa ekologicznej kotłowni gazowej oraz wykonano wentylację wraz z rekuperacją sali gimnastycznej liceum.

Zobacz serwis Łódzkie nakręcone Unią


W dłuższej perspektywie wykorzystując OZE (pompa ciepła) realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia nadmiernego obciążenia atmosfery negatywnymi produktami procesu spalania i obniżenia presji energetycznej na środowisko. Powyższe zmienne wpłyną na: zmniejszenie zanieczyszczenia całego ekosystemu, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy stanu powietrza atmosferycznego, obniżenie intensywności zjawiska dziury ozonowej, zmniejszenie poziomu zapadalności na choroby układu oddechowego i krążeniowego społeczności lokalnej.

Czytaj także

    Komentarze (0)

    Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

    Zaloguj się / Zarejestruj się!

    Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!