Port intermodalny w Zduńskiej Woli Karsznicach ma pozwolenie na budowę

Agnieszka Olejniczak
Agnieszka Olejniczak
Agnieszka Olejniczak
Udostępnij:
Terminal przeładunkowy w Zduńskiej Woli – Karsznicach dostał pozwolenie na budowę. Dokument odebrał w poniedziałek Radosław Wojtczak, pełnomocnik spółki PKP Cargo Terminale. Port intermodalny na skrzyżowaniu linii kolejowych północ - południe i wschód - zachód ma zostać wybudowany w ciągu dwóch lat. Obecnie trwa procedura przetargowa.

Terminal przeładunkowy w Zduńskiej Woli – Karsznicach dostał pozwolenie na budowę w rekordowym tempie. Dokument 6 czerwca odebrał w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli Robert Wojtczak, menadżer projektu terminalu w Karsznicach. Jak podkreślał, to zaledwie w osiem miesięcy od zlecenia projektu budowlanego.

„Budowa terminalu multimodalnego w Zduńskiej Woli – Karsznicach” to inwestycja spółki PKP Cargo Teminale, która planuje na 22 ha umieścić port przeładunkowy. Kontenery wprost z pociągów maja trafiać do transportu drogowego i na odwrót. Lokalizacja wpisuje się w transeuropejską sieć transportowa – TEN-T. Terminal umiejscowiono na skrzyżowaniu szklaków kolejowych Bałtyk - Adriatyk oraz szlaku z Chin. A przy tym jest w dużej bliskości ekspresowej drogi S8.

- To port, który ma istotny wpływ na rozwój całego regionu. Lokalizacja jest w najbliższej odległości od węzła drogowego. Nie ma drugiego takiego miejsca w Polsce - podkreśla Radosław Wojtczak z PKP Cargo Terminale.

Kolej planuje budowę terminala w centrum Polski przewidując rozwój transportu intermdalnego, w którym kontenery dostarczane najpierw koleją następnie trafiają do odbiorców transportem drogowym. Za lokalizacją w pobliżu Łodzi przemawia przede wszystkim skomunikowanie.

Jak podkreśla przedstawiciel PKP Cargo, Łódź będzie pierwszym miastem z pełnym ringiem, to znaczy ze skomunikowaniem we wszystkich kierunkach poprzez autostrady i drogi ekspresowe. Chodzi o węzły A1/A2 oraz A1/S14, S8/S14 oraz S8/A2.

Terminal w Karsznicach, jak planuje kolej, będzie gotowy do użytkowania w 2023 roku. Pozwolenie na budowę dotyczy pierwszego etapu inwestycji, z możliwością rozbudowy portu. Docelowo terminal miałby obsługiwać ruch wielkości 500 tys. kontenerów rocznie, czyli około tysiąca kontenerów dziennie.

Terminal będzie zapewniał kompleksową obsługę logistyczną połączeń kontenerowych na Nowym Jedwabnym Szlaku w relacji Chiny – Europa, a także z portów bałtyckich na południe naszego kraju i cały region środkowoeuropejski.

Trwa procedura przetargowa. Kiedy budowa?

Spółka PKP Cargo Terminale w maju otworzyła oferty w ogłoszonym w kwietniu przetargu. Wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejszą ofertę w przetargu na budowę terminalu multimodalnego w Zduńskiej Woli - Karsznicach złożyła firma ZUE, jak podała spółka PKP Cargo Terminale. Wartość netto złożonej oferty to 101,2 mln zł. Spółka poinformowała jednak, że budżet na to zamówienie wynosi 67,7 mln zł brutto. Z tego 46 mln zł to unijne dofinansowanie.

Spółka PKP Cargo Terminale jeszcze analizuje złożone oferty. Związanie ofertą to 90 dni, więc na decyzję ma jeszcze kilka tygodni.

Terminal multimodalny. Co planuje kolej?

Wykonawca robót budowlanych dla zadania „Budowa terminalu multimodalnego w Zduńskiej Woli – Karsznicach” będzie miał do wybudowania miejsce przeładunku towarów. To przede wszystkim budowa torów i rozjazdów oraz płyty terminala wraz z parkingiem i drogami.

W zakres zadania wchodzi między innymi: budowa jezdni z betonu asfaltowego, budowa parkingu z kostki brukowej dla samochodów ciężarowych, budowa torów i rozjazdów, sieci elektroenergetycznej, w tym linii oświetleniowej, oświetlenie parkingu, sieci wodociągowej wraz z hydrantową, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Powstać ma także budynek hali naprawczej z częścią socjalną dla pracowników.

Terminal w Karsznicach z dotacją z Unii Europejskiej

Spółka PKP Cargo Terminale dostanie na port multimodalny w Karsznicach 46 mln zł z unijnych funduszy. Pieniądze zostały przeznaczone na sfinansowanie budowy portu multimodalnego na 22 hektarach w pobliżu linii kolejowej 131 oraz trasy S8 w Zduńskiej Woli Karsznicach. Teren 22 ha w Karsznicach jest własnością spółki Polskie Koleje Państwowe.

By kolejowe spółki mogły ubiegać się o dofinansowanie, starały się także samorządy, które kilka lat temu zapoczątkowały planowanie terminala przeładunkowego. Urząd Miasta Zduńska Wola i Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli nieodpłatnie przekazały inwestorowi dokumentację Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola - Karsznice. To projekty budowy portu wraz z infrastrukturą, raporty i gotowy wniosek o dofinansowanie.

Port multimodalny dziesięć lat planowania

Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola - Karsznice to pomysł jaki powstał w 2013 roku. Przedsięwzięcie miało być realizowane przez kilka samorządów: powiat łaski, miasto Zduńska Wola, gminy Zduńska Wola i Sędziejowice oraz powiat zduńskowolski. Projekt przewidywał m.in. powstanie w Karsznicach portu przeładunkowego oraz łącznika między trasą ekspresową S8 a krajową drogą nr 482.

Zduńska Wola definitywnie zrezygnowała z planów budowy portu multimodalnego w Karsznicach w czerwcu 2016 roku, gdy wniosek miasta przepadł w Komisji Europejskiej. Miał otrzymać dofinansowanie w ramach programu Łącząc Europę, ale okazało się, że nie było szans na zebranie wkładu własnego samorządów.

Zadanie to było pilotowane do 2015 roku przez ówczesnego wiceprezydenta Zduńskiej Woli Pawła Jegiera. Został jednak odwołany ze stanowiska jeszcze przed złożeniem wniosku. Będący wówczas wiceprezydentem Czesław Rybka, uważał że inwestorem nie powinno być miasto. A Prawo i Sprawiedliwość będące w koalicji uznało, że 22 hektary w Karsznicach trzeba włączyć do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i szukać inwestora. To się jednak nie powiodło. Dopiero w 2020 roku powrócono do planów budowy terminala. Sprawę pilotować zaczął marszałek województwa Grzegorz Schreiber. Doprowadził między innymi do powołania spółki Centralny Terminal Multimodalny.

Z projektu samorządów udało się jedynie zrealizować łącznik do S8. Droga o długości 4,5 km od Marzenina w gminie Sędziejowice do Michałowa w gminie Zduńska Wola. Inwestycja kosztowała około 25 mln zł. Została oddana do użytku w 2019 roku.

Terminal multimodalny w Karsznicach. Rok po roku

Węzeł kolejowy w Karsznicach przygotowywano pod port przeładunkowy już w latach 60. XX wieku. Powstał wówczas projekt tak zwanej "Nowej grupy". To tam przygotowano nowoczesne rozwiązania kolejowych bocznic i zaprojektowano możliwość przeładunku towarów. Nigdy jednak terminalu nie uruchomiono, a na początku lat 90. całą infrastrukturę rozebrano w niejasnych okolicznościach.

Powrót do pomysłu powrócił jako projekt samorządowy - Port Multimodalny w Karsznicach w 2013 roku. Powiat zduńskowolski zarządzany wówczas przez starostę Wojciech Rychlika, przy wsparciu ówczesnego senatora Andrzeja Owczarka przygotował projekt Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola Karsznice. Miał być finansowany z unijnych funduszy na sieć kolejową TEN-T, a wart był około 270 mln zł.

Porozumiały się w tej sprawie samorządy powiatowe Zduńskiej Woli i Łasku oraz gminy Zduńska Wola, Sędziejowice i miasto Zduńska Wola. Powstać miał między innymi port przeładunkowy i łącznik do grogi ekspresowej S8. Z całego projektu do tej pory zrealizowano tylko powiatową drogę, jaka docelowo ma służyć portowi.

Przed wyborami samorządowymi w 2014 roku, ówczesny prezydent Zduńskiej Woli Piotr Niedźwiecki zmienił zdanie co do porozumienia i próbował forsować samodzielny projekt miasta na samą tylko budowę portu multimodalnego w Karsznicach za około 50 mln zł. Sprawa zakończyła się na niczym, gdy po wyborach prezydent wszedł w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością, a działacze partii uznali, że przedsięwzięcie nie ma szans i samorząd powinien się z niego wycofać.

W 2016 roku drogi prezydenta Niedźwieckiego i PiS się rozeszły. Ale i plany budowy portu się nie powiodły. Zduńska Wola, wciąż w partnerstwie, złożyła wniosek o unijne dofinansowanie dla multimodalnych projektów na transeuropejskiej sieć transportowej – TEN-T. Pozostałe samorządy nie zadeklarowały jednak żadnego wkładu finansowego. Wniosek przepadł na etapie oceny formalnej - z powodu braku przedstawionego montażu finansowania przedsięwzięcia.

Przed kolejnymi wyborami samorządowymi w 2018 roku, temat inwestycji w Karsznicach powrócił. W Zduńskiej Woli przebywał między innymi ówczesny wicepremier Mateusz Morawiecki, który obiecywał, że tereny w Karsznicach szybko trafią do Specjalnej Strefy Ekonomicznej i szybko znajdzie się dla nich inwestor.

W lipcu 2019 roku, przed wyborami parlamentarnymi, w Karsznicach spółki PKP i PKP Cargo podpisały umowę utworzenia spółki Centralny Terminal Multimodalny. Umowę w sprawie powstania spółki, która zajmie się budową portu multimodalnego, podpisali w lipcu 2019 roku Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo oraz Andrzej Olszewski, członek zarządu PKP S.A. spółki PKP. Spółka wystąpiła o unijne dofinansowanie, korzystając z dokumentacji przekazanej przez samorządy.

Spółka Centralny Terminal Multimodalny złożyła wniosek na budowę terminala multimodalnego w Zduńskiej Woli - Karsznicach do konkursu w 2020 roku. Wniosek znalazł się na liście rezerwowej. Ale w 2021 roku samorząd województwa łódzkiego ogłosił nowy konkurs, w którym mógł zgłosić się po pieniądze tylko Centralny Terminal Multimodalny. I dofinansowanie w wysokości 46 mln zł otrzymał.

W lutym 2022 roku natomiast podpisano list intencyjny pomiędzy PGE oraz PKP. Obie spółki zamierzają inwestować w Zduńskiej Woli i działać na bazie przyszłego portu multimodalnego. Ma być to też sposób na transformację obszaru części województwa po likwidacji kopalni Bełchatów.

W Zduńskiej Woli Karsznicach ma powstać Konsorcjum Transportu Kombinowanego - wspólne przedsięwzięcie spółek państwowych PGE i PKP przy udziale samorządu województwa łódzkiego. Porozumienie ma służyć stworzeniu konsorcjum transportowego w Łódzkiem. Podstawą przedsięwzięcia ma być planowany Centralny Port Multimodalny w Karsznicach.

W realizację inwestycji zaangażowały się PGE Polska Grupa Energetyczna ze spółką Betrans, która od prawie 20 lat świadczy usługi transportowe na rzecz sektora wydobywczo-wytwórczego, oraz PKP Cargo Terminale, odpowiedzialna za rozwój i obsługę sieci terminalowych w Polsce.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

miejsce #1

Emporio Armani

Emporio Armani AR2460

1 806,92 zł320,00 zł-82%
miejsce #2

Diesel

Diesel Mega Chief DZ4329

1 416,00 zł424,25 zł-70%
miejsce #3

Casio

Casio Vintage A100WE-1AEF

349,00 zł195,00 zł-44%
miejsce #4

Michael Kors

Michael Kors Runaway MK3131

489,00 zł329,00 zł-33%
miejsce #5

Casio

Casio G-Shock GA-110HC-1AER

223,30 zł
miejsce #6

Michael Kors

Michael Kors Bradshaw MK5739

419,92 zł
Materiały promocyjne partnera

Co dalej z oprocentowaniem lokat?

Materiał oryginalny: Port intermodalny w Zduńskiej Woli Karsznicach ma pozwolenie na budowę - Zduńska Wola Nasze Miasto

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Więcej informacji na stronie głównej Nasze Miasto
Dodaj ogłoszenie