MKTG NaM - pasek na kartach artykułów

PIT na ostatnią chwilę. Rozliczasz podatek? Pamiętaj o nowych ulgach. Do kiedy rozliczenie podatku w 2023 roku?

OPRAC.:
Dariusz Matyjaszczyk
Dariusz Matyjaszczyk
Wideo
od 16 lat
W maju wypada ostateczny termin na rozliczenie podatku w 2023 roku. Tym którzy rozliczają PIT na ostatnią chwilę przypominamy o ulgach podatkowych.

PIT na ostatnią chwilę. Pamiętaj rozliczyć podatek

2 maja 2023 mija termin składania deklaracji podatkowych za 2022 r. Osobom, które jeszcze tego nie zrobiły, zostało zaledwie kilkanaście dni na wypełnienie PIT-ów. To obowiązek, którego nie można uniknąć. ale polskie prawo przewiduje aż 18 ulg, z których można skorzystać, rozliczając się z Urzędem Skarbowym.

Warto znać aktualne przepisy i ustalenia, ponieważ zatasowanie konkretnej ulgi pozwala obniżyć wysokość kwoty odprowadzanej do fiskusa. Tym bardziej, że Polski Ład i nowelizacja prawa, która nastąpiła w ostatnich miesiącach, wprowadziły nowe możliwości odliczeń, z ulgą dla pracujących seniorów i ulgą dla rodzin, w których jest 4 i więcej dzieci na czele.

Uwaga! - obecnie składając deklarację podatkową, można przekazać 1,5% podatku na wybraną Organizację Pożytku Publicznego, a nie 1%, jak to miało miejsce w latach ubiegłych.

Na początek najważniejsza kwestia - dostępne dwa rodzaje odliczeń – od podatku i od dochodu. – To drugie (odliczenie od dochodu) wydaje się „atrakcyjniejsze”, ponieważ dzięki niemu podatnik „wskakuje” do przedziału podatkowego o niższej stawce podatkowej.

Z kolei odliczenie od podatku zmniejsza wysokość samej kwoty podatku. Dlatego wypełniając PIT-a, warto pamiętać, aby skorzystać ze wszystkich możliwych przysługujących ulg i odliczeń, by otrzymać wyższy zwrot lub zapłacić mniejszy podatek. Wato zadbać o swoje finanse w obliczu kolejnego kryzysu finansowego – radzi Aneta Miszczak, ekspert Intrum.

To odliczymy od podatku:

 • ulgę prorodzinną (na dzieci),
 • ulgę za pracę za granicą (tzw. ulgę abolicyjną).

To odliczymy od dochodu:

Od dochodu możemy odliczyć aż kilkanaście ulg. Przy składaniu rozliczenia podatkowego za 2022 r., od dochodu możemy odliczyć m.in:

 1. składki zdrowotne (nowa ulga!),
 2. ulgę na zabytki (nowa ulga!),
 3. ulgę ma marketing produktu i ulgę na stworzenie nowego produktu (nowe ulgi!),
 4. ulgę na sport, kulturę i szkolnictwo wyższe (nowa ulga!),
 5. ulgę termomodernizacyjną.

Uwaga na nowe ulgi w rozliczeniu podatku PIT w 2023 roku

Przy rozliczaniu PIT-a, można skorzystać z kilku nowych ulg, co jest związane m.in. z pojawieniem się Polskiego Ładu.

Ulga dla pracujących seniorów

Jedną z nich jest ulga dla pracujących seniorów (a dokładniej należy na nią patrzeć jak na preferencyjne zasady opodatkowania). Aby z niej skorzystać, konieczne jest zaświadczenie o rezygnacji z przyjmowania świadczeń emerytalnych. To ulga dla osób, które mimo wkroczenia w wiek emerytalny (dla kobiet to wiek 60+, a dla mężczyzn 65+), pozostają aktywne zawodowo. W praktyce oznacza to brak pobierania świadczeń emerytalnych: emerytury lub renty rodzinnej z KRUS, emerytury lub renty rodzinnej z mundurowych systemów ubezpieczeń, emerytury lub renty rodzinnej z ZUS, świadczeń pieniężnych w związku ze zwolnieniem ze służby stałej funkcjonariusza służby mundurowej, uposażenia przysługującego sędziemu w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego.

Ulga polega na zwolnieniu od podatku dochodowego przychodów – mowa o kwocie maksymalnej 85 528,00 zł, które powstały w wyniku:

 • pracy na etacie,
 • umowy zlecenie (zawartej z m.in. podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą),
 • działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, podatkiem liniowym, 5% stawką oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • zasiłku macierzyńskiego.

W tym przypadku wyjątkiem będą przychody uzyskane na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich, itp. - zaznacza Aneta Miszczak, ekspert Intrum.

Dla podatników, których ulga obowiązuje, przygotowano dedykowany przewodnik: „PIT-0 – Ulga dla pracujących seniorów”, który jest dostępny na stronie podatki.gov.pl.

Ulga dla rodzin wielodzietnych 4+

Warto także zwrócić uwagę na ulgę 4+ dla rodzin wielodzietnych. Jak sama nazwa wskazuje, mogą skorzystać
z niej podatnicy, którzy wychowują co najmniej 4. dzieci. Uwaga! – ulga „4+” jest niezależna od ulgi prorodzinnej!
Ulga zwalnia od płacenia podatku dochodowego od przychodów do kwoty 85 528,00 zł. Wspominany limit dotyczy każdego rodzica oddzielnie. Dotyczy przychodów z:

 • pracy na etacie,
 • umowy zlecenie (zawartej z m.in. podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą),
 • z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej (czyli 12% i 32%), podatkiem liniowym 19%, 5% stawką oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (niezależnie od stawki podatku),
 • zasiłku macierzyńskiego.

Oznacza to jednocześnie, że ulga 4+ nie obejmuje m.in. przychodów otrzymywanych z:

 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem zasiłku macierzyńskiego,
 • umów o dzieło,
 • praw autorskich (z wyjątkiem tych uzyskanych z umowy o pracę).

Co istotne, ulga „4+” skierowana jest nie tylko do rodziców biologicznych, ale również do rodziców zastępczych oraz opiekunów prawnych, bez względu na stan cywilny. Aby skorzystać z ulgi, podatnicy muszą wychowywać dzieci/sprawować opiekę nad dziećmi:

 • małoletnimi,
 • pełnoletnimi, otrzymującymi zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną (niezależnie od wieku),
 • pełnoletnimi, do ukończenia 25. roku życia, które się uczą lub studiują (w przypadku tej grupy dzieci wymagane jest spełnienie dodatkowych warunków ustawowych np. limity dochodów osiąganych przez pełnoletnie, uczące się dziecko).

Z ulgi można skorzystać również w trakcie roku. Wystarczy złożyć u pracodawcy lub zleceniodawcy stosowne oświadczenie na formularzu PIT-2. Wtedy nie będą pobierane zaliczki na podatek. Jeśli rodzic nie skorzystał z tej możliwości, może rozliczyć ulgę „tradycyjnie” w rocznym zeznaniu podatkowym.

W przypadku tej ulgi Ministerstwo Finansów również przygotowało pomoc dla podatników: „Przewodnik dla podatnika. PIT – Ulga dla rodzin 4+”4.

Ulga dla innych, czyli jak przekazać 1,5% podatku na wybraną Organizację Pożytku Publicznego?

Wniosek o przekazanie 1,5% podatku (zastępuje poprzedni 1%, co wprowadziła nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 2003 r.) podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) zawarty jest już w zeznaniu podatkowym – to podstawowa informacja dla osób, które wcześniej nie dokonywały takiej darowizny. Wystarczy uzupełnić numer KRS wybranej OPP oraz kwotę, jaką chcemy przekazać – ważne, by nie przekraczała ona 1,5% podatku.

Uwaga! Jeżeli wypełniamy deklarację podatkową, korzystając z usługi Twój e-PIT i nie po raz pierwszy chcemy wesprzeć OPP, w zeznaniu przygotowanym w systemie, będzie widnieć automatycznie organizacja porządku publicznego, której przekazaliśmy 1% podatku w roku ubiegłym. Oczywiście, możemy zmienić dane dotyczące wybranej OPP, w tym nr KRS, a także cel szczegółowy. W tym celu wybieramy opcję „Wybierz organizację”, a potem z wykazu OPP wybieramy numer KRS organizacji, której chcesz przekazać 1,5%. Wskazujemy cel szczegółowy, jeżeli chcemy i zatwierdzamy zmianę. Na koniec należy zaakceptować i przesłać dalej zeznanie podatkowe. Które OPP można wesprzeć? Te organizacje, które znajdują się w wykazie podmiotów uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku. Taka lista jest tworzona do 30 listopada danego roku podatkowego, a publikowana jest do 15 grudnia.

Emeryci i renciści, czyli osoby, które nie mają obowiązku składania zeznania podatkowego, także mogą przekazać 1,5% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego. W tym celu wystarczy do 2 maja złożyć oświadczenie PIT-OP, które jest równoznaczne z przekazaniem kwoty w wysokości 1,5% podatku należnego.

Co więcej, renciści, którzy otrzymali od organu rentowego roczne obliczenie podatku PIT-40A i nie złożyli wniosku PIT-OP, kwota 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji porządku publicznego zostanie przekazana podmiotowi wskazanemu we wniosku zawartym w zeznaniu, korekcie zeznania lub w PIT-OP za 2021 rok.

Jak zaznacza Aneta Miszczak, ekspert Intrum, warto poświęcić kilka minut na wypełnienie rubryki dotyczącej przekazania 1,5% podatku organizacji porządku publicznego. Dla nas to chwila, a dla fundacji czy innego podmiotu zajmującego się działalnością charytatywną może być to kwestia typu „być albo nie być”:

– Wiele osób chciałoby pomagać i wspierać finansowo różne organizacje, ale przyznaje, że nie ma na to pieniędzy. Pomaganie staje się szczególnie trudne w obecnej sytuacji, kiedy z powodu wysokiej inflacji i stóp procentowych niemała grupa Polaków na problem z przeżyciem „do pierwszego” bez zadłużania się. „Podzielenie się” 1,5% podatku z OPP rozwiązuje ten problem – pomagamy, robimy coś dobrego nawet wtedy, gdy nasze fundusze są ograniczone. Można uznać, że to również wyraz postawy obywatelskiej godny pochwały. Przekazując 1,5%, sami decydujemy o tym, do kogo trafi część podatku dochodowego, który trzeba zapłacić państwu. Tym samym mamy wpływ na dystrybucję środków publicznych. To pieniądze, które i tak oddajemy, więc warto na poważnie rozważyć, do kogo trafią – komentuje Aneta Miszczak, ekspert Intrum.

Przekazując 1,5% podatku dochodowego, wspieramy działanie podmiotów, których celem jest niesienie pomocy potrzebującym, walka z nierównościami i wykluczeniem, rozwiązywanie problemów pewnych grup społecznych. Organizacje porządku publicznego utrzymują się z darowizn, dotacji, wszelkich zbiorek, a od dekady dużą część ich „dochodów” stanowią środki przekazywane przez podatników, którzy „dzielą się” częścią swojego podatku przy rozliczaniu się z fiskusem.

Przykładem takiej organizacji jest łódzka Fundacja Happy Kids, która od przeszło dwóch dekad zmienia oblicze pieczy zastępczej w Polsce. Prowadzi 17 rodzinnych domów dziecka, umożliwiając udany start w dorosłość tym dzieciom, które nie miałyby na to szansy w biologicznych rodzinach. Ale nie jest to jedyny projekt Fundacji.

W zeszłym roku ewakuowała do Polski 1500 sierot z ukraińskich domów dziecka wraz z opiekunami, dając im schronienie przed wojną. Fundacja Happy Kids już w lipcu otworzy także w Opatowie pierwszy w Polsce Rodzinny Dom Pomocy Społecznej, w którym pełnoletni, ale niesamodzielni z powodu dysfunkcji i niepełnosprawności byli wychowankowie pieczy zastępczej znajdą swój dom na resztę życia. W ten sposób Fundacja uchroni ich przed pobytem w niedostosowanych do ich potrzeb DPS-ach. Organizacja w planach ma także stworzenie Centrum Terapii w Piaskach, które świadczyć będzie pomoc psychologiczną tym, którzy po wyjściu z pieczy zastępczej nie poradzili sobie z wyzwaniami dorosłości.

Jak przyznaje Aleksander Kartasiński, Prezes Fundacji Happy Kids, nie byłoby to możliwe bez wsparcia darczyńców.

- Otrzymywany wcześniej 1%, a od tego roku 1,5% podatku, stanowi znaczną część środków organizacji, które są wykorzystywanie na niesienie pomocy dzieciom i działania statutowe. Wiele projektów jest obecnie w trakcie realizacji, np. cały czas trwa budowa Rodzinnego Domu Pomocy Społecznej w Opatowie, która pochłonęła już ponad 2 mln zł. I choć zbliżamy się do końca prac, to nadal potrzebne jest wsparcie darczyńców, by mogli tam zamieszkać nasi pełnoletni podopieczni. Co więcej, właśnie otwieramy 18 rodzinny dom dziecka, w którym może przebywać maksymalnie ośmioro wychowanków. Zatrudnieni są tam zawodowi rodzice zastępczy, którzy mają odpowiednie kwalifikacje i przeszli w tym celu odpowiednie szkolenia. Rodziny wspierane są również przez pedagogów i psychologów, gdyż dzieci trafiające do nas, pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych i niestety doświadczyły już wiele cierpienia i traum. A dzięki waszej pomocy możemy stworzyć im szansę na lepsze dzieciństwo – tłumaczy Aleksander Kartasiński, Prezes Fundacji Happy Kids.

Składając deklaracje podatkową, można również zaznaczyć pole, które pozwali nie pozostać anonimowym w niesieniu pomocy. Jeśli podatnik wyrazi zgodę na przekazanie swoich danych osobowych, to do wybranej organizacji pożytku publicznego trafią takie dane jak: imię nazwisko, adres, a także wysokość przekazanej kwoty oraz informacje o celu szczegółowym. – My jako Fundacja zachęcamy do skorzystania z tej opcji, po to, by móc podziękować w należyty sposób wszystkim tym, którzy nam tego wsparcia udzielili – dodaje Ewa Tietianiec, Wiceprezes Fundacji Happy Kids.

od 16 lat

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: PIT na ostatnią chwilę. Rozliczasz podatek? Pamiętaj o nowych ulgach. Do kiedy rozliczenie podatku w 2023 roku? - Dziennik Łódzki

Wróć na lodz.naszemiasto.pl Nasze Miasto