Kupiliście to?Nie jedzcie, nie używajcie! Ostrzeżenia publiczne GIS dotyczące żywności (16 wrzesień 2020)

OPRAC.: Redakcja
Kupiliście to?Nie jedzcie, nie używajcie! Ostrzeżenia publiczne GIS dotyczące żywności (16 wrzesień 2020)
Kupiliście to?Nie jedzcie, nie używajcie! Ostrzeżenia publiczne GIS dotyczące żywności (16 wrzesień 2020) Agnieszka Olejniczak
Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed niebezpieczną dla zdrowia żywności i produktami do kontaktu z żywnością. Oto jakie ostrzeżenie publiczne wydano we wrześniu. Kupiliście to? Nie jedzcie, nie używajcie!

Ostrzeżenia publiczne dotyczące żywności

Wycofanie produktu pn. PAŁKA KURCZAKA MROŻONA 600 G ze względu na wykrycie obecności bakterii Salmonella Enteritidis

Zagrożenie:
W wyniku działań urzędowych władz Włoch wykryto obecność bakterii Salmonella Enteritidis, Salmonella Newport oraz Salmonella Virchow w 3 partiach filetów z kurczaka w marynacie. Podczas postępowania przeprowadzonego przez organy Inspekcji Weterynaryjnej ustalono, że podudzia z kurczaka pozyskane z jednej z trzech partii ubojowych, których dotyczyło powiadomienie Włoch zostały poddane mrożeniu w zakładzie jednego z odbiorców mięsa świeżego.

Spożycie żywności zanieczyszczonej pałeczkami Salmonella może prowadzić do choroby zwanej salmonellozą.

Mięso drobiowe jest przeznaczone do spożycia po obróbce cieplnej, co minimalizuje ryzyko zakażenia, jednak ryzyko przeniesienia bakterii z mięsa na inne powierzchnie, niewystarczająca temperatura lub zbyt krótki czas obróbki może prowadzić do zakażenia człowieka i wystąpienia salmonellozy.

Szczegóły dotyczące produktów:
Produkt – PAŁKA KURCZAKA MROŻONA 600 G
Numer partii: 2050618
Data mrożenia: 06.05.2020
Termin przydatności do spożycia: 02.11.2020
Producent: JANEX SŁAWOMIR I ELŻBIETA WIESIAK SP. J. Zakład rozbioru ul. Instalatorów 23, 02-237 Warszawa, weterynaryjny numer identyfikacyjny: 14650363
Dystrybutor: Żabka Polska Sp. z o.o., ul. Stanisława Matyji 8, 61-586 Poznań

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:
Firma Janex Sławomir i Elżbieta Wiesiak Sp. J. zamieściła na swojej stronie internetowej http://janex.waw.pl/ w zakładce „Aktualności” oświadczenie o uznaniu mięsa drobiowego oznaczonego numerem partii 2050618 i terminem przydatności do spożycia do 02.11.2020 roku „jako niezdatne do spożycia przez ludzi” oraz powiadomiła odbiorcę o konieczności wycofania towaru.

Żabka Polska po otrzymaniu informacji od dostawcy o obecności bakterii Salmonella w produkcie PAŁKA KURCZAKA MROŻONA 600 G rozpoczęła procedurę wycofania produktu z rynku.

Zalecenia dla konsumentów:
Nie należy spożywać produktu oznaczonego numerem partii i terminem przydatności do spożycia wskazanymi w komunikacie, w szczególności bez odpowiedniej obróbki termicznej.
W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktów objętych komunikatem, należy skontaktować się z lekarzem.

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności

Wykrycie pałeczek Salmonella Enteritidis w środowisku fermy kur niosek i związane z tym ryzyko zakażenia jaj

Zagrożenie:
Inspekcja Weterynaryjna poinformowała o wykryciu bakterii Salmonella Enteritidis
w próbkach wymazów środowiskowych pobranych na fermie kur niosek (kurnik K-16), co skutkowało nakazem wycofania jaj konsumpcyjnych z obrotu w związku z ryzykiem zakażenia jaj tymi bakteriami.

Szczegóły dotyczące produktów:
Produkt – Jaja pakowane w wytłaczankach po 6, 10 lub 30 sztuk
Oznaczenie na skorupce – 1PL 30261302 W-WYBIEG
Numery partii/ daty minimalnej trwałości:
nr partii: 30.07.2020/ najlepiej spożyć przed: 26.08.2020
nr partii: 31.07.2020/ najlepiej spożyć przed: 27.08.2020
nr partii: 01.08.2020/ najlepiej spożyć przed: 28.08.2020
nr partii: 03.08.2020/ najlepiej spożyć przed: 30.08.2020
nr partii: 04.08.2020/ najlepiej spożyć przed: 31.08.2020
nr partii: 05.08.2020/ najlepiej spożyć przed: 01.09.2020
nr partii: 06.08.2020/ najlepiej spożyć przed: 02.09.2020
nr partii: 07.08.2020/ najlepiej spożyć przed: 03.09.2020
nr partii: 08.08.2020/ najlepiej spożyć przed: 04.09.2020
nr partii: 09.08.2020/ najlepiej spożyć przed: 05.09.2020
nr partii: 10.08.2020/ najlepiej spożyć przed: 06.09.2020
nr partii: 11.08.2020/ najlepiej spożyć przed: 07.09.2020
nr partii: 12.08.2020/ najlepiej spożyć przed: 08.09.2020
nr partii: 13.08.2020/ najlepiej spożyć przed: 09.09.2020
nr partii: 14.08.2020/ najlepiej spożyć przed: 10.09.2020
nr partii: 15.08.2020/ najlepiej spożyć przed: 11.09.2020
nr partii: 16.08.2020/ najlepiej spożyć przed: 12.09.2020
nr partii: 18.08.2020/ najlepiej spożyć przed: 14.09.2020
nr partii: 20.08.2020/ najlepiej spożyć przed: 16.09.2020

Producent – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GALLUS Sp. z o.o., Manieczki,
ul. Wybickiego 10, 63-112 Brodnica, weterynaryjny numer identyfikacyjny 30261302.

Zakład pakowania jaj - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GALLUS Sp. z o.o., Krzyżanowo 64, 63-100 Śrem, weterynaryjny numer identyfikacyjny 30265905.

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Śremie wydał decyzję z dnia 25.08.2020 r. nakazującą firmie GALLUS Sp. z o.o. wycofanie z obrotu wskazanych powyżej partii jaj wyprodukowanych na fermie zlokalizowanej w Manieczkach, pochodzących z kurnika K-16.

Zgodnie z oświadczeniem producenta wszystkie ww. partie jaj zostały już wycofane z obrotu, a stado z kurnika K-16 zostało poddane ubojowi sanitarnemu w dniu 28 sierpnia 2020.

Zalecenia dla konsumentów:
Nie należy spożywać jaj, szczególnie na surowo, o numerach partii wskazanych
w komunikacie z uwagi na potencjalne zagrożenie dla zdrowia.

Ostrzeżenie publiczne dotyczące wyrobu do kontaktu z żywnością

Migracja pierwszorzędowych amin aromatycznych z produktu pn. ODELO PRESTIGE Quality line, SELLA, UGNIATACZ DO ZIEMNIAKÓW POTATO SMASHER

Zagrożenie:
Na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono migrację do żywności pierwszorzędowych amin aromatycznych z wyrobu określonego w komunikacie. Na podstawie ocen ryzyka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny należy uznać, że migracja tych substancji z wyrobu do żywności może stwarzać zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Szczegóły dotyczące produktu:
Produkt - ODELO PRESTIGE Quality line, SELLA, UGNIATACZ DO ZIEMNIAKÓW POTATO SMASHER

Numer partii: 0D 1509

Dystrybutor: DELHAN, ul. Budowlanych 5, 64-100 Leszno

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:
Dystrybutor rozpoczął procedurę wycofywania produktu z rynku.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie.

Zalecenia dla konsumentów:
Nie należy używać produktu wskazanego w komunikacie do kontaktu z żywnością.

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności

Wykrycie pałeczek Salmonella spp. na powierzchni jaj

Zagrożenie: W wyniku urzędowej kontroli i badania laboratoryjnego przeprowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną wykryto obecność bakterii Salmonella spp. na powierzchni skorupek jaj w 3 z 5 badanych próbek.

Szczegóły dotyczące produktu:
Produkt – Świeże jaja „Ferma Drobiu Józef Kaczała” klasa A, klasa wagowa L, 10 szt.
Kod na skorupkach jaj - 2PL 02141304
Nr partii/ termin przydatności do spożycia: 28.09.2020 r.
Producent – Fermy Drobiu Józef Kaczała, Sokołowice 90A, 56-400 Oleśnica, WNI PL 02141304
Numer zakładu pakowania jaj: PL 02145906

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnicy poinformował o zaistniałej sytuacji producenta oraz nadzorujący go organ - Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oleśnicy.
W ramach działania nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej: przeprowadzono kontrolę zakładu pakowania jaj, ustalono listę dystrybucyjną ww. partii jaj, uzgodniono z właścicielem, że z własnej inicjatywy wycofa produkt z rynku a ponadto pobrano próby podeszwowe z wszystkich (3) stad fermy w Sokołowicach.
Postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie w toku.

Zalecenia dla konsumentów:
Nie należy spożywać jaj, szczególnie na surowo, o numerach partii wskazanych
w komunikacie z uwagi na potencjalne zagrożenie dla zdrowia. Należy również pamiętać, że bakterie obecne na powierzchni skorupek mogą zostać przeniesione na inne powierzchnie w wyniku kontaktu z zanieczyszczonymi jajami.

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności

Wykrycie pałeczek Salmonella Enteritidis w próbkach kału kur z fermy kur niosek i związane z tym ryzyko zakażenia jaj

Zagrożenie: Inspekcja Weterynaryjna poinformowała o wykryciu bakterii Salmonella Enteritidis w próbkach kału pobranych na fermie kur niosek o weterynaryjnym numerze identyfikacyjnym (WNI) 26111313, co skutkowało nakazem wycofania jaj konsumpcyjnych z obrotu w związku z ryzykiem zakażenia jaj tymi bakteriami.

Szczegóły dotyczące produktów:
Produkt – Jaja
Oznaczenie na skorupce – 3PL 26111313
Numery partii/ data przydatności do spożycia:
nr partii / data przydatności do spożycia: 30.09.2020
nr partii / data przydatności do spożycia: 01.10.2020
nr partii / data przydatności do spożycia: 02.10.2020
nr partii / data przydatności do spożycia: 03.10.2020
nr partii / data przydatności do spożycia: 04.10.2020
nr partii / data przydatności do spożycia: 05.10.2020
nr partii / data przydatności do spożycia: 06.10.2020
Producent – Gospodarstwo Rolne Ferma Drobiu Tomasz Niewczas Tychów Nowy 60, 27 – 220 Mirzec, WNI 26111313

Dystrybutor: Zakład pakowania jaj - Zakład Pakowania Jaj Fermy Drobiu Niewczas Tomasz Niewczas Tychów Nowy 60, 27 – 220 Mirzec WNI 26115902

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starachowicach wydał w dniu 10.09.2020r. decyzję administracyjną nakazującą wycofanie z rynku jaj wyprodukowanych na fermie od dnia pobrania próbek urzędowych kału (02.09.2020r.). Zakazał również wprowadzania do obrotu jaj pochodzących z fermy, w której stwierdzono Salmonella Enteritidis. Poinformował także właściwe terytorialnie Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne i przekazał listę odbiorców.

Stado (WNI 26111313), u którego w badaniach kału wykryto Salmonella Entritidis w dniu 14.09.2020r. dostarczono do ubojni drobiu, z której mięso zostanie przekazane do zakładu przetwórstwa i poddane obróbce termicznej gwarantującej wyeliminowanie wszystkich serotypów Salmonella.

Zakład Pakowania Jaj wprowadzający jaja do obrotu w dniu 15.09.2020 r. zamieści na stronie internetowej firmy informacje dla klientów dotyczącą partii wycofywanych jaj. Zakład dotarł do odbiorców, do których dostarczono jaja pochodzące od kur z fermy, w której stwierdzono Salmonella Enteritidis. Jaja wycofane z obrotu zostaną odebrane od kontrahentów.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują proces wycofywania przedmiotowych jaj.

Zalecenia dla konsumentów:
Nie należy spożywać jaj, szczególnie na surowo, o numerach partii wskazanych w komunikacie z uwagi na potencjalne zagrożenie dla zdrowia.

Ostrzeżenie publiczne dotyczące wyrobu do kontaktu z żywnością

Migracja pierwszorzędowych amin aromatycznych łyżki Fackelmann nylonowej w kolorze czarnym

Zagrożenie:Na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono migrację do żywności pierwszorzędowych amin aromatycznych z wyrobu określonego w tym ostrzeżeniu. Na podstawie ocen ryzyka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny należy uznać, że migracja tych substancji z łyżki do żywności może stwarzać zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Szczegóły dotyczące produktu:
Nazwa produktu (na etykiecie) – Łyżeczka
Opis produktu: Łyżka z nylonu barwy czarnej, na uchwycie tłoczenie: +210°C oraz symbol dopuszczający wyrób do kontaktu z żywnością. Do uchwytu dołączona oryginalna etykieta o treści: PL ŁYŻECZKA PL FACKELMANN Polska Sp. z o.o., Tomice, ul. Europejska 13, 05-532 Baniocha [email protected] FACKELMANN GERMANY www.fackelmann.com 151537, ​ , ca. 32,5 cm, Made in China ES0515HY

Numer partii: 151537

Importer: Fackelmann Polska Sp. z o.o., Tomice, ul. Europejska 13, 05-532 Baniocha
Kraj pochodzenia: Chiny

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:
Przedsiębiorca wycofa produkt z rynku oraz prześle informację do sieci handlowych (Klientów firmy).
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie.

Zalecenia dla konsumentów:
Nie należy używać produktu wskazanego w komunikacie do kontaktu z żywnością.

Kupiliście to?Nie jedzcie, nie używajcie! Ostrzeżenia publiczne GIS dotyczące żywności (16 wrzesień 2020)

Kupiliście to?Nie jedzcie, nie używajcie! Ostrzeżenia public...

Sklepowy patriotyzm, to polska specjalność.

Wideo

Materiał oryginalny: Kupiliście to?Nie jedzcie, nie używajcie! Ostrzeżenia publiczne GIS dotyczące żywności (16 wrzesień 2020) - Zduńska Wola Nasze Miasto

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie