Firmy chcą takich absolwentów

Artykuł sponsorowany
Politechnika Łódzka jest czwartą uczelnią w Polsce najczęściej wybieraną przez kandydatów. Zachęca ich wysoki poziom kształcenia, duża szansa na praktyki za granicą (pod względem liczby studentów wyjeżdżających na praktyki zagraniczne, PŁ zajmuje 1. miejsce wśród polskich uczelni technicznych) i atrakcyjna oferta edukacyjna, systematycznie wzbogacana o nowe kierunki studiów. W nadchodzącym roku akademickim będą to inżynieria kosmiczna, systemy inteligentnego i energooszczędnego budownictwa oraz (po zatwierdzeniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) inżynieria zarządzania na studiach inżynierskich, a także 6 interdyscyplinarnych kierunków na studiach drugiego stopnia.

Inżynieria kosmiczna
Rekrutacja na ten kierunek będzie odbywać się na Wydziale Mechanicznym, ale zajęcia będą prowadzone we współpracy z wydziałami: Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (EEIA), Chemicznym, Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów (TMWT) oraz Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej (FTIMS), a także z Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie. Współpraca z CBK obejmuje prowadzenie niektórych zajęć przez pracowników Centrum oraz możliwość odbywania praktyk studenckich w tej instytucji.
Studenci inżynierii kosmicznej będą mieli zajęcia z przedmiotów podstawowych (matematyka, fizyka, chemia), a także z inżynierii materiałowej, mechaniki i budowy maszyn, informatyki, automatyki oraz robotyki i sterowania.
Absolwenci mogą być zatrudniani m. in. w przedsiębiorstwach oraz jednostkach naukowych i konsultingowych związanych z sektorem kosmicznym. Zdobyte kwalifikacje umożliwią im także pracę w innych gałęziach przemysłu, gdzie stosowane są nowoczesne technologie.

Systemy inteligentnego i energooszczędnego budownictwa
Wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania budynkami ma służyć sprostaniu coraz to wyższym wymaganiom klientów, a także nowym kryteriom ustawowym dotyczącym energetycznej efektywności budynków. Dlatego w ostatnich latach szybko wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów z tego zakresu. Skuteczne wykonywanie zadań z zakresu projektowania, programowania oraz integracji systemów zarządzania w inteligentnych i energooszczędnych budynkach wymaga kompetencji, jakie uzyskają absolwenci tego nowego kierunku studiów. Będzie on realizowany przez trzy wydziały PŁ: EEIA, Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska.

Inżynieria zarządzania
W roku 2015/2016 PŁ planuje uruchomienie na tym kierunku inżynierskich studiów I stopnia o profilu praktycznym. Program studiów, które będą realizowane na Wydziale Organizacji i Zarządzania PŁ, łączy wiedzę z obszaru nauk społecznych (zarządzanie, ekonomia, finanse uzupełnione przez psychologię biznesu, socjologia, prawo) i z obszaru nauk technicznych (mechanika, materiałoznawstwo, inżynieria środowiskowa, a także grafika inżynierska, technologie informacyjne oraz elementy elektroniki, elektrotechniki i automatyki). Absolwenci uzyskają kompetencje wymagane dla skutecznego wykonywania zadań menedżerskich oraz prac związanych z projektowaniem, modyfikacją, wdrażaniem i u-trzymywaniem efektywnych kosztowo rozwiązań w praktyce gospodarczej.

Program studiów uwzględnia potrzeby poszczególnych sektorów gospodarki , w tym specyfikę zarządzania małym przedsiębiorstwem, zarządzania korporacyjnego oraz sferą sektora publicznego. Poprzez zaangażowanie specjalistów zewnętrznych, bliską współpracę z przemysłem, 15-tygodniowe praktyki zawodowe oraz poszerzone nauczanie języków obcych, absolwenci uzyskają kompetencje praktyczne, szczególnie pożądane na rynku pracy.

Nowe studia II stopnia
- Unikatowy w Polsce kierunek "technologia kosmetyków" obejmuje zdobycie wiedzy z zakresu nauk technicznych, chemicznych, biologicznych i ekonomicznych oraz opanowanie umiejętności praktycznych niezbędnych przy produkcji kosmetyków. Program studiów przewiduje wiele zajęć laboratoryjnych i projektowych oraz 3--miesięczną praktykę zawodową połączoną z późniejszym wykonaniem pracy dyplomowej w firmie kosmetycznej. Studia będą prowadzone w dwóch trybach: 4-semestralnym dla absolwentów studiów licencjackich i 3-semestralnym dla absolwentów studiów inżynierskich.
- Od zimowego semestru roku akademickiego 2015/2016 będą dostępne na PŁ trzysemestralne studia II stopnia na kierunku "inżynieria biomedyczna", dotychczas prowadzonym tu wyłącznie na studiach I stopnia. Absolwenci uzyskają kwalifikacje pozwalające na efektywne wykorzystywanie materiałów oraz obsługę urządzeń i systemów stosowanych w diagnostyce, terapii i rehabilitacji medycznej. Będą przygotowani do wykonywania prac inżynierskich i badawczo-rozwojowych w interdyscyplinarnych zespołach krajowych i międzynarodowych.
- Nowy kierunek studiów magisterskich "techniki dentystyczne" jest prowadzony przez Oddział Stomatologiczny Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Wydział Mechaniczny oraz Wydział Chemiczny PŁ. Rekrutację kandydatów na studia prowadzi UM. Absolwenci będą przygotowani m. in. do wykonywania takich usług z zakresu technik dentystycznych, jak: protezy stałe, ruchome oraz nietypowe, aparaty ortodontyczne, naprawa uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych.
- Wydział Chemiczny PŁ po raz pierwszy poprowadzi w nowym roku akademickim studia magisterskie na kierunku "chemia budowlana". Będzie to kontynuacja unikatowych studiów I stopnia na tym kierunku, prowadzonych wspólnie z AGH i Politechniką Gdańską.
-Zupełnie nowym kierunkiem studiów na tym wydziale, wyłącznie na poziomie studiów II stopnia, będzie "chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia", łącząca chemię, technologię chemiczną i inżynierię materiałową. Studia te są odpowiedzią na zapotrzebowanie pracodawców czekających na specjalistów z zakresu projektowania, wytwarzania, badania i wdrażania technologii i nowoczesnych materiałów inżynierskich. Studia potrwają 4 semestry i będą realizowane wspólnie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i WAT. Studenci rekrutowani w Łodzi odbędą pierwszy semestr studiów w Łodzi, drugi - w Warszawie, trzeci - w Poznaniu i czwarty - ponownie w Łodzi.
- Kierunek "gospodarka przestrzenna", prowadzony dotychczas w PŁ na poziomie 8-semestralnych studiów inżynierskich, zostanie w tym roku uzupełniony o 3-semestralne studia II stopnia dające tytuł magistra inżyniera. Absolwenci będą dysponowali pogłębioną wiedzą z zakresu kształtowania przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego w wymiarze technicznym, przyrodniczym i ekonomicznym. Będą przygotowani do pracy m.in. w biurach planowania przestrzennego i pracowniach urbanistycznych, organach administracji rządowej i samorządowej; mogą też być doradcami w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami lub programów rewitalizacji.

Nowoczesne kształcenie
Politechnika Łódzka należy do przodujących uczelni w Polsce pod względem stosowania innowacyjnych metod kształcenia, w dużym stopniu opartych na bazie problemu (Problem Based Learning). W odróżnieniu od klasycznej formy wykładu, w metodach problemowych student, w aktywny sposób, sam poszukuje wiedzy, a następnie, przy pomocy nauczyciela-mentora, uczy się wykorzystywać tę wiedzę do rozwiązywania problemów inżynierskich.

Szczególną formą kształcenia, opartego na problemie, bardzo intensywnie rozwijaną w PŁ, jest Design Thinking - coraz powszechniej stosowana na świecie, zarówno w nauce, jak i biznesie, metoda kreatywnego rozwiązywania problemów inżynierskich w interdyscyplinarnych zespołach, często poprzez fuzję nawet odległych idei. W Fabryce Inżynierów XXI wieku - nowym gmachu Wydziału Mechanicznego powstała specjalna przestrzeń, idealna do stosowania tej metody. Jest to DT4U - Design Thinking Workspace - pracownia kreatywnego rozwiązywania zagadnień problemowych na Politechnice Łódzkiej. Studenci PŁ, jako pierwsi w kraju, zajęcia prowadzone metodą DT mają w programie studiów.

Od dwóch lat najwybitniejsi studenci PŁ, od początku swej obecności na uczelni, są włączeni do udziału w projektach badawczych w ramach Krótkiej Indywidualnej Ścieżki Studiowania (KISS). Każdy taki student zostaje oddany pod opiekę młodego, ale już doświadczonego pracownika naukowego. Opiekun ten dba o jak najpełniejsze wykorzystanie potencjału intelektualnego studenta i jego szybki rozwój naukowy.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na lodz.naszemiasto.pl Nasze Miasto
Dodaj ogłoszenie