***** I LO im. Mikołaja Kopernika ul. Więckowskiego 41, tel. 636-27-22 http://ids.uni.lodz.pl/ilo Klasy techniczno-informatyczna, ekologiczno-medyczna, ekonomiczno-prawnicza, integracji europejskiej.

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij

*****I LO im. Mikołaja Kopernika

ul. Więckowskiego 41, tel. 636-27-22

http://ids.uni.lodz.pl/ilo


Klasy techniczno-informatyczna, ekologiczno-medyczna, ekonomiczno-prawnicza, integracji europejskiej. Języki obce: angielski, francuski, niemiecki i przypuszczalnie łacina. Koła przedmiotowe: fizyczne, geograficzne, teatrologiczne, filmoznawcze, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka francuskiego, matematyczne, komputerowe, sportowe. Sala gimnastyczna i siłownia. W czasie przerw wydawane jest ciepłe kakao i bułki. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w ogólnopolskim rankingu miesięcznika „Perspektywy”. 


II LO im. Gabriela Narutowicza

ul. Nowa 11/13, tel. 674-19-99

http://lo2.szkoly.lodz.pl


Klasy ogólne z rozszerzoną nauką języków angielskiego, niemieckiego, francuskiego. Języki: angielski, francuski, niemiecki. Koła przedmiotowe: matematyczne, ekologiczne, historii sztuki, humanistyczne, fotograficzne, teatralne. Bufet. 


III LO im. Tadeusza Kościuszki

ul. Sienkiewicza 46, tel. 633-22-83

http://trojka.szkoly.lodz.pl


Klasy o programie ogólnym akademickim. Ukierunkowanie przedmiotowe nastąpi w II roku nauki, według upodobań uczniów. Języki: angielski, niemiecki, rosyjski, łacina. Koła: polonistyczne, matematyczne, recytatorskie, sportowe, fizyczne, chemiczne. Dwie sale gimnastyczne, w jednej siłownia. O ile zakończy się remont basenu, w przyszłym roku szkolnym odbywać się tam będą zajęcia wychowania fizycznego. Bufet. Szkołę można zwiedzać między 18 marca a 3 kwietnia. 


IV LO im. Emilii Sczanieckiej

ul. Pomorska 16, tel. 633-62-93

http://www.4liceum.pl


Klasy dwujęzyczne z wiodącym językiem angielskim, ogólne o kierunku prawniczym, ogólne z rozszerzonym językiem angielskim. Języki: angielski, niemiecki, francuski, łacina. Koła: sportowe, łacińskie, historyczne, biologiczne, geograficzne. Sala gimnastyczna. Zajęcia na pływalni oraz zajęcia tenisa ziemnego. Bufet. 51 miejsce w ogólnopolskim rankingu szkół średnich miesięcznika „Perspektywy”. Dni otwarte 24 maja.
Dokumenty do klasy dwujęzycznej należy złożyć między 27 a 31 maja.


VI LO im. Joachima Lelewela

ul. Podmiejska 21, tel. 684-22-20

e-mail: liceum6@toya.net.pl


Klasy ogólna z edukacją zdrowotną, humanistyczna z edukacją teatralną i filmową, ogólna z rozszerzonym językiem angielskim, ogólna z rozszerzonym językiem francuskim (DELF), ogólna z edukacją prawną i europejską. Języki: angielski, francuski, rosyjski, łacina. Koło teatralne, w szkole działa chór. Sala gimnastyczna i siłownia, zajęcia na pływalni. W planach budowa nowej sali gimnastycznej. 


VIII LO im. Adama Asnyka

ul. Pomorska 105, tel. 678-65-22

http://www.lo8.lodz.ids.pl.


Klasa wstępna dwujęzyczna z wiodącym językiem niemieckim, klasy dwujęzyczne z wiodącym językiem niemieckim, klasa z rozszerzonym językiem angielskim, klasa edukacji europejskiej, klasa ogólna. Języki: niemiecki, angielski, łacina. Koła zainteresowań: informatyczne, teatralne, matematyczne, muzyczne. Działa Szkolny Klub Sportowy (koszykówka, siatkówka, gimnastyka). Sala gimnastyczna i siłownia. Bufet. Drzwi otwarte 10 kwietnia o godz. 16. 


IX LO im. Jarosława Dąbrowskiego

ul. Paderewskiego 24, tel. 684-24-45

e-mail: 9lo@toya.net.pl


Klasy: matematyczno-informatyczna, biologiczno-chemiczna, humanistyczna, ogólne z rozszerzonymi programami języków niemieckiego i angielskiego, klasa sportowa. Języki: angielski, niemiecki, rosyjski, łacina, japoński. Koło biologiczne, klub europejski. Sekcja judo. Dwie sale gimnastyczne. Strzelnica sportowa. Biblioteka. Internet.


XII LO im. Stanisława Wyspiańskiego 

ul. Anstadta 7, tel. 633-40-82

http://www.binar.com.pl/lo12


Klasy matematyczno-fizyczna, matematyczna, językowo-komputerowa, informatyczna, społeczno-prawna. Języki: angielski, niemiecki, rosyjski, łacina. Koła zainteresowań: fizyczne, chemiczne, biologiczne, historyczne, matematyczne, brydża sportowego, informatyczne. Szkoła nie posiada sali gimnastycznej. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w hali AZS przy ul. Lumumby 22/26. Działa Uczniowski Klub Sportowy „Victoria”, który prowadzi bezpłatne zajęcia z lekkiej atletyki, tenisa ziemnego, koszykówki i siatkówki. Bufet. Spotkanie informacyjne dla rodziców 22 maja o godz. 16.30. Szkoła zajęła 113 miejsce w ogólnopolskim rankingu szkół średnich miesięcznika „Perspektywy”.


XIII LO im. Marii Piotrowiczowej

ul. Z. Pacanowskiej 4, tel. 657-55-28

http://www.13lo.infocentrum.com


Klasa wstępna dwujęzyczna z wiodącym językiem francuskim, klasy matematyczno-informatyczna, językowo-informatyczna (poszerzony język francuski), geograficzno-historyczna. Języki: angielski, francuski, włoski, niemiecki, rosyjski. Sala gimnastyczna i siłownia. Istnieje możliwość uruchomienia zajęć strzeleckich i z pływania. Kawiarenka (ciepłe posiłki). Szkoła zajęła 44 miejsce w ogólnopolskim rankingu szkół średnich miesięcznika „Perspektywy”. 


XV LO im. Jana Kasprowicza

ul. Traktorowa 77, tel. 655-70-86

e-mail: xvloPPE@poczta.onet.pl


Klasy ogólne z rozszerzoną nauką języków angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Języki: angielski, niemiecki lub rosyjski. Koła zainteresowań: turystyczne, wiedzy o Unii Europejskiej, matematyczne, języka niemieckiego. Możliwość zorganizowania innych pod warunkiem zainteresowania ze strony uczniów. Sala gimnastyczna i siłownia. Można zorganizować zajęcia ze strzelectwa, aerobik. Działa Szkolny Klub Sportowy. Bufet. Szkoła zajęła 133 miejsce w ogólnopolskim rankingu szkół średnich miesięcznika „Perspektywy”.


XVIII LO im. Jędrzeja Śniadeckiego 

ul. Perla 11, tel. 633-93-23

http://www.XVIIIlo.republika.pl.


Klasy informatyczno-językowa, humanistyczno-kulturoznawcza i ogólna. Języki: angielski, niemiecki, łacina. Koła zainteresowań: debat szkolnych, informatyczne, turystyczne, astronomiczne, ekologiczne, biologiczne, polonistyczne. Sala gimnastyczna. Zajęcia na pływalni. Prywatny bufet i kawiarenka internetowa. 


XX LO im. Juliusza Słowackiego

ul. Obywatelska 57, tel. 648-28-19

http://www.20lo.prv.pl


Klasy matematyczno-informatyczne, ekologiczno-biologiczna, ogólne ze zwiększoną liczbą godzin nauki języka niemieckiego lub angielskiego, ogólna. Języki: angielski, niemiecki, rosyjski. Koła zainteresowań: sportowe, teatralne, fizyczne, matematyczne, komputerowe. Sala gimnastyczna i siłownia. Odbywają się zajęcia z lekkiej atletyki i koszykówki. Bufet. W pięciu salach można po lekcjach korzystać z Internetu. 


XXI LO im. Bolesława Prusa

ul. Kopernika 2, tel. 636-68-54

http://www.lo21.szkoly.lodz.pl


Klasy ogólna z elementami edukacji europejskiej, ogólna z elementami wiedzy dziennikarskiej, ogólna z elementami turyzmu, rekreacji i wiedzy samorządowej, biologiczno-chemiczna, matematyczno-fizyczna. Istnieje klub europejski dla uczniów. Języki: angielski, niemiecki, rosyjski, łacina, greka. Sala gimnastyczna i siłownia. Sklepik. 


XXIII LO

al. J. Piłsudskiego 159, tel. 674-58-72

e-mail: lodz23@poczta.onet.pl


Klasy ogólne z rozszerzoną nauką języka niemieckiego, rozszerzoną kulturą fizyczną, klasa europejska, biologiczno-chemiczna, matematyczno-informatyczna. Języki: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski. Koła zainteresowań (opłacane z funduszu Rady Rodziców): sportowe, historyczno-turystyczne, informatyczne, biologiczno-ekologiczne, teatralno-recytatorskie. Klub europejski. Dwie sale gimnastyczne i siłownia. Bufet.


XXIV LO im. Marii Skłodowskiej-Curie 

ul. Marysińska 61, tel. 657-49-30

e-mail: lic24@szkoly.lodz.pl 


Klasa o kierunku przyrodniczym, ogólna z rozszerzonym językiem obcym, matematyczno-informatyczna, humanistyczna z zaawansowanym językiem angielskim, humanistyczna z ukierunkowaniem na nauki społeczne. Języki: angielski i niemiecki. Koła zainteresowań: biologiczne, teatralne, historyczne, języka niemieckiego. Dla przygotowujących się do olimpiad możliwość zorganizowania kół z każdego przedmiotu. Sala gimnastyczna i siłownia. Stołówka i sklepik prowadzony przez uczniów. Czytelnia multimedialna (możliwość oglądania filmów DVD, sprzęt wyposażony w
nagrywarki).


XXV LO im. Stefana Żeromskiego 

ul. Podhalańska 2a, tel. 642-27-35

e-mail: lo25.lodz@lo25.lodz.ids.pl


Klasy: ogólna menedżerska, ogólna z poszerzoną matematyką i metodami numerycznymi, ogólna z poszerzoną ekologią, ogólna z poszerzonymi językami obcymi, ogólna. Języki: angielski, niemiecki, rosyjski. Koła zainteresowań: matematyczne, biologiczne, fizyczne. Sala gimnastyczna i siłownia. Część zajęć odbywa się na pływalni. Zajęcia sportowe po lekcjach. Kawiarnia i bufet.


XXVI LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

ul. Wileńska 22a, tel. 686-86-15

http://www.26lo.dn.pl


Klasy z programami edukacji ekonomicznej, biologiczno-chemicznym z elementami ochrony środowiska, profilaktyki zdrowotnej, matematyczno-informatyczna, administracyjno-prawna, humanistyczna ukierunkowana na kulturoznawstwo oraz klasa ogólna z programem promocji i reklamy. Języki: angielski (obejmuje wszystkich uczniów 4-5 godzin tygodniowo), niemiecki, francuski, rosyjski. Koła zainteresowań: pięknego mówienia, uzupełniające (w miarę potrzeb uczniów), klub plastyczny, działa zespół wokalny i orkiestra. Sala gimnastyczna i siłownia. Część lekcji na pływalni. Zajęcia z tańca towarzyskiego, wspinaczki, sportów obronnych, tenisa ziemnego, tańca ludowego, gimnastyki przy muzyce, piłki nożnej dla dziewcząt. Placówka prowadzi autorski program WF-u „Wybierz sam”, w którym uczniowie określają, jaką chcą uprawiać dyscyplinę sportu. Kawiarnia. Oprócz tego kawiarenka internetowa. 


XXVIII LO im. Władysława Broniewskiego 

ul. T. Mostowskiego 23/27

tel. 656-21-00


Klasy ogólne ze zwiększoną liczbą godzin języków niemieckiego i angielskiego oraz angielskiego i francuskiego. Języki: angielski, niemiecki, francuski. Koła zainteresowań: fotograficzne, teatralne, sportowe (zajęcia z siatkówki, koszykówki), przysposobienia obronnego, koło brydżowe. Inne koła mogą zostać otwarte, o ile młodzież wykaże nimi zainteresowanie. Sala gimnastyczna i siłownia. Kawiarnia.


XXIX LO im. hm. Janka Bytnara „Rudego”

ul. A. Zelwerowicza 38/44

tel. 678-94-82

e-mail: xxixlo@interia.pl


Klasy matematyczno-informatyczna, anglistyczno-informatyczna, biologiczno-chemiczna, humanistyczna i ogólna. Języki: angielski, niemiecki lub rosyjski. Koła zainteresowań: biologiczne, informatyczne, turystyczno-krajoznawcze, geograficzne. Sala gimnastyczna i siłownia. Zajęcia na pływalni. Bufet.


XXX LO im. ks. bp. Ignacego Krasickiego

ul. Obornicka 11/13, tel. 653-90-47


Klasy ogólne z poszerzoną edukacją z zakresu filmu i teatru, informatyczna, biologiczno-ekologiczna, edukacji europejskiej. Języki: angielski, niemiecki, rosyjski. Koła zainteresowań: teatralne, filmowe, historyczne, biologiczne, matematyczne, edukacji europejskiej, języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Sala gimnastyczna, siłownia i sala do gry w tenisa stołowego. Bufet. Dni otwarte 11 kwietnia w godz. 10 – 16.


XXXI LO im. Ludwika Zamenhofa

ul. Kruczkowskiego 4, tel. 643-14-15

http://www.ids.uni.lodz.pl/LOXXXI


Klasy: ogólna z ukierunkowaniem od drugiego roku nauki w ramach wiodących przedmiotów: matematyki, informatyki, przyrodniczych, humanistycznych, klasa językowa z elementami dziedzictwa kulturowego. Języki: angielski, niemiecki, łaciński. Koła zainteresowań: matematyczne, informatyczne, fizyczne, biologiczne, chemiczne, języka angielskiego, języka niemieckiego, historyczne, brydżowe. Dyskusyjny Klub Filmowy. Klub Europejski. Klub Miłośników Podróży i Przygody. Teatr „Supeł”. Sala gimnastyczna, siłownia. Bufet. Internet. 


XXXII LO im. Haliny Poświatowskiej

ul. Czajkowskiego 14, tel. 673-01-25

e-mail: zsonr1a@ns1.widzew.net


Klasy sportowe, ekonomiczno-informatyczne, humanistyczna, matematyczno-przyrodnicza, ogólna. Języki obce: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski, łaciński. Koła zainteresowań: biologiczne, astronomiczno-fizyczne, teatr „36 złote”, chór „Divertimento”. Biblioteka multimedialna. Dwie sale gimnastyczne, aula, pływalnia, siłownia, sala do judo, sale do tańca towarzyskiego, sauna. Działa MKS „Jedynka”, w którym można uprawiać pływanie, judo, koszykówkę, tenis stołowy, taniec towarzyski. Szkolna stołówka (codziennie dla uczniów obiad dwudaniowy) i dwa bufety.


XXXIII LO im. Armii Krajowej

ul. Kusocińskiego 116, tel. 688-15-65

e-mail: XXXIIILO@krysia.uni.lodz.pl

www.ids.uni.lodz.pl


Klasy matematyczno-fizyczno-informatyczna, edukacji medialnej, geograficzno-przyrodnicza, językowo-matematyczna, humanistyczna, integracyjna. Języki: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, łaciński. Koła: PCK, turystyczne, informatyczne. Zajęcia z tańca, siatkówka. Warsztaty teatralne. Sala gimnastyczna. Bufet. Internet.


XXXIV LO im. Krzysztofa Kieślowskiego

ul. Żeromskiego 26, tel. 633-38-66

e-mail: lo34@toya.net.pl


Klasa ogólna z elementami wiedzy o filmie i edukacji multimedialnej, klasa z elementami wiedzy o filmie (tworzona przy współudziale Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi), matematyczno-informatyczna z rozszerzoną fizyką, klasy ogólne ze zwiększoną liczbą godzin języków angielskiego i niemieckiego, oraz ze zwiększoną liczbą godzin języka niemieckiego, klasa ogólna. Języki: angielski, niemiecki, francuski, łaciński. Koła zainteresowań: naukowe i artystyczne. Siłownia.


XXXV Liceum Ogólnokształcąceim. Stefana Batorego

ul. Staszica 1/3, tel. 656-16-34

e-mail: lo35@infocentrum.com


Klasy: humanistyczno-kulturoznaw-cza z rozszerzonym językiem niemieckim i elementami wiedzy o Unii Europejskiej, turystyczna z rozszerzonym językiem angielskim i wiedzą o krajach anglosaskich, informatyczna, ogólna. Języki: angielski, niemiecki, francuski, łaciński, rosyjski, hiszpański, węgierski. Koła zainteresowań: teatralne, filmowe, matematyczne, historyczne, geograficzne, wiedzy obronnej. Działa szkolny teatr, można brać udział w zajęciach ze studium wiedzy o Węgrzech. Sala gimnastyczna i siłownia. Bufet.


XXXVII LO im. Natalii Gąsiorowskiej

ul. Astronautów 19, tel. 681-49-77


Klasy ogólne. Język angielski, niemiecki. Koła zainteresowań: sportowe, informatyczne, teatralne, krajoznawcze, ekonomiczne, recytatorskie. Sala gimnastyczna, siłownia. Pracownia informatyczna. Biblioteka. W szkole działa pedagog i psycholog. Internet.


XLII LO

ul. Stawowa 28, tel. 659-20-76


Klasy: ogólna z elementami sztuki teatralnej, ogólna z elementami edukacji ekologicznej, ogólna z rozszerzonym programem języka niemieckiego, ogólna z programem autorskim. Języki: angielski, niemiecki, francuski. Klub europejski. Duża hala sportowa, pełnowymiarowe boisko, siłownia. Kursy języków angielskiego i niemieckiego, kursy gry na gitarze i keyboardzie. Duża sala kinowa. Sklepik szkolny. Internet.


XLIII LO

ul. Królewska 13/15, tel. 646-77-11


Klasa o profilu ogólnym ukierunkowana na wiedzę o sztuce, klasa o profilu ogólnym ukierunkowana na edukację polityczno-obywatelską z elementami prawa i dziennikarstwa, klasa sportowa (lekka atletyka), klasa o profilu ogólnym ukierunkowana na integrację europejską, klasa ogólna ukierunkowana informatyczno-anglistycznie. Języki: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski. Naukowe koła zainteresowań. teatrzyk szkolny. Sala gimnastyczna. Internet.


XLIV LO

ul. Wacława 22/24, tel. 676-26-61


Klasa edukacji prawnej i obywatelskiej, klasa o rozszerzonym programie psychoedukacyjnym z możliwością uczestniczenia w wolontariacie w placówkach opiekuńczo-wychowaw-czych, terapeutyczna, ogólna. Języki: angielski, niemiecki. Klub twórczego ucznia, galeria uczniowska. Sala gimnastyczna. SKS (koszykówka, siatkówka, piłka nożna). Sąd koleżeński rozstrzygający konflikty między uczniami.


XLV LO

ul. Minerska 1/3, tel. 634-70-92


Klasy: matematyczno-językowa, klasa turyzmu, ogólna, humanistyczna. Języki: angielski, niemiecki. Klub europejski, klub młodych talentów, klub miłośników teatru, klub młodego filmowca. Koła zainteresowań: języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyczne, ekologiczne, historyczne. Sala gimnastyczna, kort tenisowy. Pracownia internetowa. Edukacja europejska. Program „wybierz sam”, w którym uczeń wybiera dyscypliny sportu, które chce uprawiać. Kawiarenka, obiady domowe. Internet.


XLVII LO

ul. Czernika 1/3, tel. 673-86-83

e-mail: zsonr8@lodz.pdi.net.pl


Klasy: ogólna z rozszerzonym programem geografii, menedżersko-ekologiczna, promocji zdrowia,
społeczno-prawna, ogólna z rozszerzonym programem języka angielskiego, ogólna, ogólna – terapeutyczna. Języki: angielski, niemiecki, rosyjski. Koło PCK, Ligi Ochrony Przyrody, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Uczniowski Klub Sportowy „Eridan”. Klub europejski. Duża sala gimnastyczna, siłownia. Internet


XLVIII LO

ul. Żabia 10/12, tel. 657-31-65


Klasy: sportowa, ogólna z programem języka francuskiego DELF, ekologiczna z ochroną środowiska. Języki: angielski, niemiecki, francuski. Szkolny radiowęzeł. Biblioteka. Świetlica terapeutyczna. Możliwość korzystania z pływalni. Sala gimnastyczna, siłownia. Biblioteka. Bufet i sklepik. Opieka stomatologiczna. Internet.


XLI LO

ul. Pojezierska 45/51, tel. 651-16-18

http://www.zs6.edu.lodz.pl


Klasy: menedżersko-informatyczna z elementami zarządzania informacją, geograficzno-turystyczna, prawna z elementami kultury europejskiej, dziennikarska z elementami public relation, sportowa o elementami promocji zdrowia. Języki: angielski, niemiecki. Koła zainteresowań: informatyczne, konwersacji. Dwie sale gimnastyczne i siłownia. Zajęcia na pływalni, lekcje karate, tenisa ziemnego, aerobiku dla dziewcząt, tańca towarzyskiego. W szkole można przejść kurs organizatora turystyki młodzieżowej. Bufet. Termin otwartych drzwi 8 kwietnia. 


LI LO

ul. Przybyszewskiego 73/75

tel. 681-13-83

http://lo51.szkoly.lodz.pl


Klasy: ogólna z rozszerzonym programem języka obcego, medialna, proeuropejska, przyrodniczo-ekologiczna, językowa. Języki: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski. Koła zainteresowań: teatralne, recytatorkie, komputerowe, wolontariatu, LOP, turystyczne, PCK. Klub europejski. SKS. Sala gimnastyczna. Zajęcia z psychologii. Bufet. Internet.


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

ul. Drewnowska 171, tel. 654-00-05

http://www.zs1.edu.lodz.pl


XXXVI LO, klasy o profilu ogólnym.

Liceum Profilowane: ekonomiczno-administracyjne. 

Języki obce: angielski, francuski, niemiecki. Koła zainteresowań: teatralne, wokalne, fizyczne, informatyczne, plastyczne, młodego ekonomisty, sportowe. Sala gimnastyczna, siłownia, bufet (mała gastronomia), biblioteka, pedagog. 


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Natalii Gąsiorowskiej

ul. Astronautów 19, tel. 681-49-77 


Technikum Ekonomiczne: bankowość. 

Liceum Profilowane o profilu ekonomiczno-administracyjnym. Liceum Ogólnokształcące, klasy ogólne.

Języki: angielski, niemiecki. Koła zainteresowań: języka polskiego, języków obcych, historyczne, chemiczne, fizyczne (koła wyrównawcze i rozszerzające wiedzę), krajoznawcze, bankowe, informatyczne, rachunkowości, teatralne, recytatorskie, sportowe (lekka atletyka, siatkówka, koszykówka). Sala gimnastyczna, siłownia, bufet (mała gastronomia), biblioteka, pedagog.


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3

ul. Kilińskiego 159/163, tel. 674-02-75

http://tv.retsat1.kompel.zsei


Liceum Profilowane: ochrona środowiska, zarządzanie informacją. 

Technikum urządzeń sanitarnych. Języki: niemiecki, rosyjski. Kółka zainteresowań: sportowe (koszykówka chłopców, piłka ręczna dziewcząt i chłopców, siatkówka, tenis stołowy). Sala gimnastyczna, trzy boiska, kort tenisowy (w budowie), bufet, mała gastronomia, biblioteka, pedagog. 


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4

ul. Sienkiewicza 88, tel. 636-12-33


www.zsgw.lodz.republika.pl


Liceum Profilowane, klasy o profilu usługowo-gospodarczym. 

Technikum Gastronomiczne, zawód: technik technologii żywienia, technik usług gastronomicznych. 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa, zawód: kucharz. 

Języki: angielski, francuski. Koła zainteresowań: młodego gastronoma, SKS (siatkówka, aerobik, piłka nożna, tenis stołowy), turystyczno-krajoznawcze, pracownia komputerowa, dwie sale gimnastyczne, sklepik szkolny, szkolna restauracja, biblioteka, pedagog. 


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Bolesława Chrobrego

ul. Drewnowska 88, tel. 654-03-71


Liceum Ogólnokształcące, klasy: ogólna z rozszerzonym programem nauk przyrodniczych, ogólne z rozszerzonymi językami angielskim i niemieckim, ogólna. 

Liceum Profilowane, klasy o profilu: ekonomiczno-administracyjnym, socjalnym, zarządzania informacją, usługowo-gospodarczym. 

Technikum Handlowe. 

Języki: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski. Koła zainteresowań: debat, informatyczne, SKS (siatkówka, koszykówka, tenis stołowy), matematyczne, recytatorskie, chór, dwie sale gimnastyczne, siłownia, bufet, biblioteka, pedagog. 


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6

ul. Franciszkańska 137, tel. 655-10-40

http://www.spozywcza/lodz/pl


Liceum Profilowane, klasy o profilach rolniczo-spożywczym, usługowo-gospodarczym, mechatronicznym. 

Technikum: produkcja piekarsko-ciastkarska, przetwórstwo mięsne. Zasadnicza Szkoła Zawodowa, zawody: piekarz, cukiernik, wędliniarz, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. 

Języki: angielski, niemiecki. Kółka zainteresowań: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, TPŁ. Klub Myśli Europejskiej, biblioteczne, SKS (koszykówka, tenis stołowy, szachy), PCK, informatyczne, dwie sala gimnastyczne, bufet, biblioteka, pedagog. 


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7

ul. Prożka 3/5, tel. 651-24-62

e-mail: zespszksannr1@poczta.onet.pl


Technikum: technik mechanik o specjalizacji naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych oraz technik transportu kolejowego. 

Liceum Profilowane, klasy o profilach transportowo-spedycyjnym, usługowo-gospodarczym. 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa, zawody: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz, lakiernik. 

Języki: angielski, niemiecki, rosyjski. Koła zainteresowań: fotograficzne, sportowe, informatyczne, matematyczne, polonistyczne, sala gimnastyczna, siłownia, możliwość korzystania z pływalni, dwa bufety (ciepłe posiłki), biblioteka, pedagog. 


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8

ul. Irysowa 2, tel. 659-99-10

e-mail: Zsolodz@zso.lodz.ids.pl


Liceum Profilowane, klasy o profilu kreowanie ubiorów. 

Technikum Odzieżowe. 

Zasadnicza Szkoła Odzieżowa, zawód krawiec. 

Języki: angielski, niemiecki, rosyjski. Kółka zainteresowań: modelek, sportowe (koszykówka, siatkówka), informatyczne, muzyczne, sala gimnastyczna, kompleks sportowy, boisko, biblioteka, pedagog. 


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej

al. Politechniki 38, tel. 684-11-27

http://zsee.toya.net.pl


Technikum Elektroniczne. 

Technikum Elektryczne. 

Liceum Profilowane, klasy o profilach elektronicznym, mechatronicznym, elektrotechnicznym. 

Języki: niemiecki, angielski. Kółka zainteresowań: elektroników, uczniowski klub sportowy „TUR”, zajęcia rekreacyjno-sportowe (w soboty), internetowe, recytatorskie, orkiestra szkolna. Dwie sale gimnastyczne, siłownia, bufet (mała gastronomia), biblioteka, pedagog. 


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 im. Jana Szczepanika

ul. Strykowska 10/18, tel. 656-25-89

http://www.zse.lodz.ids.pl 


Liceum Ogólnokształcące, klasy matematyczno-fizyczna, humanistyczna, informatyczna, sportowa (piłka ręczna chłopców). 

Liceum Profilowane, klasy o profilach elektronicznym, zarządzanie informacją. 

Języki: angielski, niemiecki, rosyjski. Kółka zainteresowań: matematyczne, teatralne, sportowe (koszykówka, siatkówka, piłka nożna), trzy pracownie komputerowe, sala gimnastyczna, siłownia, bufet, biblioteka, pedagog. 


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 11 im. Ludwika Krzywickiego

ul. Księży Młyn 13/15

tel. 674-29-61, 674-26-33 

e-mail: zsh2@krysia.uni.lodz.pl 


Liceum Profilowane, profile: ekonomiczno-administracyjny, społeczno-usługowy.

Technikum handlowe. 

Języki: angielski, niemiecki. Kółka zainteresowań: promocji i reklamy, marketingu, młodego ekonomisty, SKS (siatkówka, koszykówka, ręczna, lekkoatletyka, piłka nożna), sala gimnastyczna (po remoncie), boisko, wydzielony teren do golfa, bufet (ciepłe posiłki, automaty do zimnych i ciepłych napojów), biblioteka, pedagog. Termin otwartych drzwi: 8, 9 kwietnia w godz. 17-19


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 12

ul. Naruszewicza 35, tel. 643-35-19

e-mail: zso2@szkoly.lodz.pl


Liceum Profilowane (pierwszy rok tylko przedmioty ogólne), klasy o profi

lach kreowanie ubioru, zarządzanie informacją. 

Technikum Odzieżowe, zawód: technik technologii odzieży. 

Języki: angielski, niemiecki, rosyjski (dla chętnych). Kółka zainteresowań: języka polskiego, matematyczne, fizyczne, chemiczne, historyczne, Liga Morska, sportowe (siatkówka, lekka atletyka), plastyczne, koło modelek (pokazy), sala gimnastyczna, bufet (mała gastronomia, możliwość zamówienia obiadów), biblioteka, pedagog, czytelnia, pracownie komputerowe, Internet. 


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13

ul. Skrzydlata 15, tel. 659-82-22

http://www.zsbg.szkoly.lodz.pl


Liceum Profilowane, klasy: kształtowanie środowiska, zarządzanie informacją. 

Technikum Geodezyjne, zawody: technik geodeta, technik budownictwa – drogownictwa, technik inżynierii środowiska. 

Języki: angielski, niemiecki, rosyjski, kółka zainteresowań: SKS (koszykówka, strzelectwo, siatkówka, biegi przełajowe, unihokej), polonistyczne, budowlane, geodezyjne, Klub Europejczyka, historyczne, sala gimnastyczna, trzy boiska, bieżnia do skoku w dal, bufet (mała gastronomia), biblioteka, pedagog. Termin otwartych drzwi 8 kwietnia w godz. 16.30 – 18.30.


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 14 im. Władysława Stanisława Reymonta

ul. Siemiradzkiego 4/8, tel. 643-29-47


Liceum Ogólnokształcące: trzy klasy ogólne (rozszerzony niemiecki i angielski, biologiczno-ekologiczna (angielski, niemiecki). 

Liceum Profilowane, profile: kształtowanie środowiska, usługowo-gospodarczy. 

Języki: angielski, niemiecki, rosyjski. Kółka zainteresowań: matematyczne, informatyczne, biologiczne, chemiczne, historyczne, językowe. SKS (siatkówka, koszykówka, lekka atletyka), sala gimnastyczna, siłownia, sala do tenisa stołowego, strzelnica, bufet (ciepłe posiłki), biblioteka, pedagog.


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 im. Stefana Kopcińskiego

ul. Kopcińskiego 5/11, tel. 678-19-20

http://zsb2.lodz.pl 


Technikum Budowlane. 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa, zawody: monter konstrukcji budowlanych, murarz, betoniarz-zbrojarz, dekarz, cieśla, malarz-tapeciarz, posadzkarz-glazurnik, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, stolarz. 

Języki: niemiecki i angielski. Koła zainteresowań: uczniowski klub sportowy (siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka, tenis stoły), pracownie komputerowe i informatyczne, kawiarenka internetowa (27 stanowisk), koło miłośników książki, dwie sale gimnastyczne, siłownia, bufet (ciepłe posiłki).


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 16

ul. Wileńska 53/55, tel. 686-92-04

http://www.zsell.lodz.ids.pl


LIV Liceum Ogólnokształcące, klasy o profilu ogólnym z wiodącym językiem angielskim i niemieckim. 

Liceum Profilowane o profilu elektrotechnicznym. 

Języki: niemiecki, angielski. Koła zainteresowań: muzyczne, literackie, ekologiczne, debat, sala gimnastyczna, siłownia, bufet, biblioteka, pedagog.


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 17

al. Politechniki 37, tel. 648-71-12 


LIII Liceum Ogólnokształcące, klasy o profilu ogólnym. 

Liceum Profilowane, profile: mechaniczne techniki wytwarzania, mechatroniczny, socjalny. 

Technikum, zawód: technik mechanik. 

Języki: niemiecki, angielski. Koła zainteresowań: komputerowe, sportowe (siatkówka, koszykówka, piłka nożna, aerobik), plastyczne, fotograficzne, wyrównawcze, kawiarenka internetowa, biblioteka, pedagog, sala gimnastyczna, bufet (mała gastronomia).


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 18 im. Mikołaja Reja

ul. Edwarda 41, tel. 678-61-09


LII Liceum Ogólnokształcące, klasy ogólne. 

Technikum Poligraficzne. Zasadnicza Szkoła Zawodowa, zawody: introligator, drukarz. 

Języki: niemiecki, angielski. Koła zainteresowań: teatralne, literackie, poligraficzne, Klub Europejski, znawców języka niemieckiego. Sala gimnastyczna, bufet, biblioteka, pedagog.


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19

ul. Żeromskiego 115, tel. 637-72-78

http://www.zstp.lodz.pl


XLVI Liceum Ogólnokształcące, klasy ogólne, sportowe, informatyczne, menedżerskie, ekologiczne. 

Liceum Profilowane, profile: zarządzanie informacją, kreowanie ubiorów. 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa, zawody: krawiec (szwaczka), operator maszyn w przemyśle włókienniczym. 

Języki: angielski, niemiecki, rosyjski. Koła zainteresowań: komputerowe, sportowe (piłka nożna, aerobik, tenis stołowy, koszykówka, siatkówka, siłownia). Cztery sala gimnastyczne, zespół boisk, dwa bufety, biblioteka, pedagog, klub uczniowski. Termin otwartych drzwi: każdy czwartek (w marcu i kwietnia od godz. 9).


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 im. Józefa Piłsudskiego

ul. Warecka 41, tel. 652-18-60


Liceum profilowane, profile: elektryczno-energetyczny, mechaniczny, wojskowy.

Zasadnicza Szkoła Metalowo-Elektryczna, zawody: elektryk, ślusarz, operator obrabiarek skrawających, mechanik – monet maszyn i urządzeń. 

Języki: niemiecki, rosyjski. Pracownia komputerowa. Dwie sale gimnastyczne, kompleks boisk. Warsztaty szkolne na miejscu. Biblioteka.


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 21

ul. Żubardzka 2, tel. 651-78-98

http://www.zsogrodn.szkoly.lodz.pl 


Technikum Ogrodnicze, Technikum Ekonomiczne. 

Liceum Profilowane, profil rolniczo-spożywczy. 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa, zawody: ogrodnik terenów zielonych, ogrodnik – uprawa roślin ozdobnych, fryzjer, stolarz, sprzedawca i jedna klasa wielozawodowa (praktyki w prywatnych zakładach). 

Języki: niemiecki, angielski, rosyjski. Kółka zainteresowań: szkolny klub pracy, klub Unii Europejskiej, sekcja piłki koszykowej, siatkowej, tenisa stołowego, sala gimnastyczna, pracownia komputerowa, Internet, sklepik szkolny (herbata bezpłatnie), biblioteka, pedagog.


Liceum Profilowane

ul. Tamka 12, tel. 678-93-55

e-mail: Tjw@tamka.wshe.lodz.pl


Klasy o profilu: chemicznym, badania środowiska. 

Języki: niemiecki, angielski. Kółka zainteresowań: chemiczne, biologiczne, fizyczne, komputerowe, Liga Ochrony Przyrody, TPŁ, sportowe (lekkoatletyka, koszykówka, siatkówka, piłka nożna), dwie sale gimnastyczne, siłownia, bufet (mała gastronomia), biblioteka, pedagog.


Technikum Masażu Leczniczego

ul. Dziewanny 24, tel. 657-79-41


Szkoła przeznaczona dla uczniów słabo widzących i niewidomych. Przyjęcia na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Liceum Ogólnokształcące: profil ogólny. 

Technikum Masażu Leczniczego: technik masażysta. 

Języki: angielski, niemiecki, rosyjski. Kółka zainteresowań: informatyczne, plastyczne, redakcja gazetki szkolnej, językowe, muzyczne, historyczne, teatralno-filmowe, geograficzne. Zajęcie specjalistyczne: usprawniania widzenia, orientacja przestrzenna, logopeda, nauka pisma punktowego, gimnastyka korekcyjna, terapia pedagogiczna, psychologiczna, sala gimnastyczna, stołówka, biblioteka (dostęp do Internetu), wideoteka wszystkich lektur szkolnych, pracownia komputerowa ze sprzętem i oprogramowaniem dla osób słabo widzących i niewidomych.


Zespół Szkół Łączności

ul. Kopcińskiego 71, tel. 674-11-74

http://ids.uni.lodz.pl/zsltpsa


Liceum Profilowane, profile: elektroniczny, zarządzanie informacją. 

Technikum Łączności, zawody: technik telekomunikacji, specjalność: systemy telekomunikacji oraz technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych. Jedyna w Polsce szkoła prowadzona przez Telekomunikację Polską SA. Szkolny Klub Miłośników Kina, pozalekcyjne zajęcia internetowe. Sala gimnastyczna. Bufet.


 


Komentarze (2)

avatar
avatar
lolobolo (gość)

miałem isc do zsp 5 ale podobno dno totalne,jak jest na zubardzkiej w zsp21 kto tam rzadzi łks czy widzew?

avatar
Zsp 5 dno (gość)

ZSP 5 na Drewnowskiej masakra !! odradzam każdemu kto miał by zamiar tam się wybrać , pani dyrektor jest taka pewna siebie bo jej mąz jest wiceprezydentem i myślisz ze wydzierać i wyzywać na każdego ucznia może . Odradzam !!! Ludzie którzy tam przychodzą nie mają nic brane pod uwagę aby tylko duży nabór był jak masz same 2 to Cie pani Małgosia przyjmię . Jeśli chcesz się czegoś nauczyć i nie przezywac stresu nie wybieraj tej szkoły

Zobacz koniecznie

Witryna korzysta z plików cookies oraz informacji zapisywanych i odczytywanych z localStorage, aby dopasować interesujące treści oraz reklamy. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, w szczególności w zakresie cookies, oznacza, że pliki będą umieszczane na urządzeniu końcowym. Możesz zmienić ustawienia przechowywania i dostępu do cookies i localStorage używając ustawień przeglądarki lub używanego urządzenia. Szczegóły w Polityce Prywatności.

Zamknij