Powstał Komitet Obrony Pracowników

2013-01-15 18:14:20

W dniach 12-13 stycznia 2013 r. w Łodzi powołane zostało do życia Stowarzyszenie „Komitet Obrony Pracowników”. Jako główne cele funkcjonowania Stowarzyszenia założyciele przyjęli walkę w obronie praw pracowników oraz ludzi, którzy na skutek panującej obecnie w naszym kraju sytuacji ekonomicznej systematycznie ubożeją i żyje się im coraz gorzej.

Wśród uczestników wydarzenia znaleźli się przedstawiciele wielu różnych partii politycznych i związków zawodowych, a także organizacji pożytku publicznego, które zajmują się podobnymi zagadnieniami, takich jak m.in. Parlamentarny Zespół Zrównoważonego Rozwoju Społecznego „Społeczeństwo FAIR” pod przewodnictwem posłanki Anny Grodzkiej, Polska Partia Socjalistyczna, Polska Partia Pracy „Sierpień 80″, Partia Demokracja Bezpośrednia, Samoobrona RP, Ruch Palikota, Sojusz Lewicy Demokratycznej, byli działacze KPN, OPZZ „Konfederacja Pracy”, WZZ „Sierpień 80″, OZZ „Inicjatywa Pracownicza” oraz Kancelaria Sprawiedliwości Społecznej.

W dniu 12 stycznia odbyła się debata programowa z udziałem m.in. Piotra Ikonowicza – lidera Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej, Andrzeja Fatygi – Wiceprzewodniczącego Partii Demokracja Bezpośrednia, Grzegorza Ilki – Przewodniczącego OPZZ „Konfederacja Pracy”, a ponadto członka Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej oraz Ewy Miszczuk – Wiceprzewodniczącej Polskiej Partii Socjalistycznej, jak również członka Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej.

W wyniku debaty ustalone zostały cele działania Stowarzyszenia, którymi stała się walka o:

1. Ratyfikowanie przez Polskę Europejskiej Karty Praw Podstawowych oraz pełną ratyfikację Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej,
2. Podniesienie płacy minimalnej do poziomu gwarantującego godne życie i umożliwiającego samorealizację,
3. Ograniczenie zatrudniania pracowników na tzw. umowy śmieciowe,
4. Zaostrzenie i egzekucję kar za mobbing,
5. Zniesienie obligatoryjności nabycia świadczeń emerytalnych w wieku 67 lat,
6. Reformę systemu opieki społecznej zgodnie z zapisami Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej,
7. Powszechny i bezpłatny dostęp do kompleksowej opieki zdrowotnej,
8. Zagwarantowanie każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej prawa do godziwych warunków mieszkaniowych oraz zakaz eksmisji na bruk,
9. Zrównanie szans zawodowych kobiet i mężczyzn,
10. Powszechną, bezpłatną edukację poczynając od żłobka, ukierunkowaną na wprowadzenie nowoczesnej edukacji i przygotowanie młodzieży do funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim,
11. Objęcie szczególnym zainteresowaniem osób niepełnosprawnych,
12. Zainicjowanie szerokiej debaty społecznej nad usprawnieniem istniejącego systemu demokracji przedstawicielskiej,
13. Podjęcie przez aparat państwowy zdecydowanych działań mających na celu ochronę i rozwój polskiej gospodarki.

W drugim dniu odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia „Komitet Obrony Pracowników”, z udziałem bardzo licznie przybyłych gości i osób zaangażowanych dotychczas w tworzenie zrębów przyszłego Stowarzyszenia. Na samym początku głos zabrała posłanka Anna Grodzka, która krótko zreferowała cele, działania i kierunki rozwoju stworzonego przez nią Parlamentarnego Zespołu Zrównoważonego Rozwoju Społecznego „Społeczeństwo FAIR”, a także mówiła o konieczności ścisłej współpracy i współdziałania ze sobą wszystkich partii politycznych, organizacji związkowych oraz organizacji pożytku publicznego, których celem jest doprowadzenie do faktycznego zaistnienia w naszym kraju ustroju sprawiedliwości społecznej. Przewodniczący OPZZ „Konfederacja Pracy” oraz członek Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej Grzegorz Ilka w imieniu własnym oraz wszystkich uczestników zebrania założycielskiego złożył na ręce posłanki Anny Grodzkiej gorące podziękowania dla niej, oraz dla wszystkich parlamentarzystów, którzy sprzeciwili się wprowadzeniu obecnie obowiązującej ustawy emerytalnej, co spotkało się z gromkimi brawami i wywołało w oczach Anny Grodzkiej łzy wzruszenia. Głos zabrał również Rzecznik Prasowy Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80″ Patryk Kosela i w imieniu własnym, oraz Przewodniczącego Polskiej Partii Pracy „Sierpień 80″ oraz WZZ „Sierpień 80″ Bogusława Ziętka mówił o nadziei jaką postrzega w powstającym właśnie Stowarzyszeniu, które w jego przekonaniu może stać się współczesną odmianą Komitetu Obrony Robotników, a także organizacją, która będzie mogła zrzeszać w swoich szeregach pracowników zatrudnianych na umowach śmieciowych, którzy z racji istniejących przepisów prawa nie mogą zrzeszać się w związki zawodowe w celu walki o obronę swoich praw.

Uczestnicy zebrania przyjęli statut stowarzyszenia, a następnie wybrali zarząd oraz komisję rewizyjną.

Prezesem Stowarzyszenia niemal jednogłośnie wybrany został pomysłodawca powołania Stowarzyszenia Henryk Rynkowski – były działacz Ruchu Palikota, kandydat na posła do Sejmu z listy tej partii, a obecnie bezpartyjny, Wiceprezesem został Krzysztof Trzaska – były działacz opozycyjny, wielokrotnie aresztowany i represjonowany w okresie stanu wojennego, członek NSZZ „Solidarność”, a także były członek Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej odznaczony w zeszłym roku Orderem Odrodzenia Polski, drugim Wiceprezesem wybrana została Barbara Kramarz – przewodnicząca OPZZ „Konfederacja Pracy” Regionu Dolny Śląsk, bezpartyjna, Sekretarzem został Remigiusz Dobrzyński – były członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a obecnie bezpartyjny działacz społeczny, Skarbnikiem został Jacek Kowalski – działacz łódzkiego Ruchu Palikota, a ponadto wybrano też dwóch członków Zarządu, którymi zostali: Oktawian Kolenda – działacz Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej oraz członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej, którego znamy m.in. z dziesięciodniowej głodówki w obronie niepełnosprawnych dzieci z Ośrodka Opiekuńczego w Częstochowie, w której uczestniczył wraz z posłem RP Arturem Bramorą oraz Bogdan Józef Hilczer – bezpartyjny łódzki działacz społeczny. Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Joanna Walczak – Przewodnicząca, działaczka łódzkiego Ruchu Palikota, Agnieszka Malarz – wiceprzewodnicząca – bezpartyjna pracownica służby zdrowia, oraz Katarzyna Kowalska – bezpartyjna.

W zebraniu uczestniczyli ludzie reprezentujący różne środowiska, ugrupowania polityczne i organizacje – od lewej do prawej strony polskiej sceny politycznej. Dyskusja była bardzo gorąca i żywiołowa, ale przyglądając się jej, wszyscy uczestnicy w pewnym momencie zauważyli, że pomimo, iż zwykle spotkanie i konfrontacja ludzi o tak odmiennych światopoglądach i zapatrywaniach politycznych kończy się „werbalną jatką”, to w Łodzi tak się nie stało. Nie było sporów na tematy światopoglądowe, jak również ideologiczne. Tematem numer jeden stał się człowiek – pracownik – obecny, przyszły, były, a także potencjalny. Okazało się to być dla wszystkich najważniejsze – ważniejsze niż sztucznie zaszczepione społeczeństwu przez neoliberalny system podziały.

Dwudniowe spotkanie zakończyło się jedną wspólną dla wszystkich konkluzją: „Jesteśmy sobie wszyscy nawzajem potrzebni, gdyż jedynie w ten sposób, stając obok siebie solidarnie ramię w ramię i oko w oko z niesprawiedliwym systemem ekonomicznym jesteśmy w stanie mu się przeciwstawić”.

Komitet Obrony Pracowników na Facebooku: http://www.facebook.com/komitet.obrony.pracownikow

Jesteś na profilu Henryk Rynkowski - stronie mieszkańca miasta Poznań. Materiały tutaj publikowane nie są poddawane procesowi moderacji. Naszemiasto.pl nie jest autorem wpisów i nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej informacji. W przypadku nadużyć prosimy o zgłoszenie strony mieszkańca do weryfikacji tutaj