Wybierz region

Wybierz miasto

  Witalny realizm grupy Koło Klipsa/Vital Realism of the Koło Klipsa Group

  ms2 - Muzeum Sztuki w Łodzi
  Łódź, ul. Ogrodowa/19, +48 42 634 39 48

  18:00 Piątek, 12 grudnia

  • Wstęp wolny

  PL (for English please scroll down)ms1, Więckowskiego 36 Otwarcie wystawy: 12 grudnia 2014, piątek, g. 18:00 Nieskrępowana witalność, radość tworzenia i używania życia były najbardziej znamienną cechą aktywności grupy Koło Klipsa. Żywiołowość i afirmacja kontrastowały z marazmem dotkniętej głębokim kryzysem politycznym, ekonomicznym i społecznym codzienności lat 80. Pozorności realnego socjalizmu grupa przeciwstawiała witalny realizm swojej twórczości.Założona w 1983 roku przez młodych absolwentów i studentów Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (obecnie Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu grupa Koło Klipsa ustanowiła swoją własną tożsamość artystyczną odcinając się od dominującego na uczelni oraz w świecie artystycznym konceptualizmu. Tożsamość ta opierała się na wspólnym doświadczaniu, myśleniu i działaniu, dzięki którym uwalniał się żywioł fantazji i swoboda tworzenia.Efektem ich działalności były specyficzne wystawy traktowane jako całościowe wspólne dzieła. Aby podkreślić ich grupowe autorstwo, artyści zrezygnowali z podpisywania prac. Koło Klipsa zaaranżowało sześć głównych wystaw (prezentowanych również później w zmodyfikowanych odsłonach). Do ich powstania wykorzystywane były rzeczy biedne, przechwycone z codziennego otoczenia w celu wykreowania własnej, niezależnej realności.Wystawa Witalny realizm grupy Koło Klipsa stanowić będzie próbę ukazania żywiołowości i afirmacyjnego charakteru działań grupy. Na ekspozycji zaprezentowane będą wszystkie zachowane dzieła oraz dokumentacja sześciu głównych wystaw. Z powodu niekorzystnych okoliczności, a także nietrwałości pochodzących z kryzysowej rzeczywistości materiałów, zachowała się niewielka część dzieł. Skutkiem tego fantastyczny świat stworzony w wystawach Koła Klipsa pokazany zostanie jako niepełne, ale wciąż wyraziste wspomnienie.Grupa KOŁO KLIPSA działała w latach 1983-1990. Jej skład główny tworzyli: Leszek Knaflewski (w latach 1983-1990), Mariusz Kruk (1983-1987), Wojciech Kujawski (1984-1986), Krzysztof Markowski (1983-1990). Ponadto członkami grupy byli: Piotr Kurka (1983-1984 ― Wystawa 1, 2), Piotr Postaremczak (1983-1984 ― Wystawa 1, 2), Robert Moroń (1987-1988 ― dokumentacja filmowa).(Wystawa czynna do: 1 marca 2015)Kurator: Jarosław Lubiak Koordynator: Martyna Gajda Opracowanie graficzne wystawy: Honza ZamojskiNa otwarcie wstęp wolny.----------------------------------Vital Realism of the Koło Klipsa Groupms1, 36 Więckowskiego Str, Łódź Opening: 12th December 2014, Friday, 6 p.m. Uninhibited vitality, joy of creation and use of life were the most significant traits of the Koło Klipsa Group’s artistic activities. Their spontaneity and affirmation contrasted with the stagnation of the 80s’ everyday reality, affected by the deep political, economic and social crisis. The group opposed the vital realism of their art to the deception of the real socialism.Founded in 1983 by the young graduates and students of the National School of Fine Arts (presently University of Arts) in Poznan, Koło Klipsa have established their own artistic identity, disassociating themselves from conceptualism dominating in the academic and artistic circles. This identity was based on common experience, thought and action, releasing the power of fantasy and freedom of creation.The Group’s activities resulted in specific exhibitions seen as common holistic works. To emphasize group authorship, the artists resigned from signing their works. Koło Klipsa have staged six major exhibitions (later re-staged in modified versions). Poor objects and cheap materials seized from everyday surroundings were exploited in order to create the artists’ independent reality.The exhibition Vital Realism of the Koło Klipsa Group will be at attempt to demonstrate the exuberance and affirmative nature of the group’s activities. The exhibition is going to present all the surviving works and the documentation of the six main exhibitions. Due to adverse circumstances and the impermanence of materials coming from the times of crisis, only a small part of the works have survived to date. As a result, the fantastic world of the Koło Klipsa Group’s exhibitions will be shown as an incomplete though still vivid memory.Koło Klipsa Group operated in the years 1983-1990. The leading members were: Leszek Knaflewski (1983-1990), Mariusz Kruk (1983-1987), Wojciech Kujawski (1984-1986), Krzysztof Markowski (1983-1990). Other members: Piotr Kurka (1983-1984 ― Exhibition 1, 2), Piotr Postaremczak (1983-1984 ― Exhibition 1, 2), Robert Moroń (1987-1988 ― film documentation).(Exhibition open until: 1 March 2015)Curator: Jarosław Lubiak Coordinator: Martyna Gajda

  Imprezy i Wydarzenia pochodzą z bazy danych Coigdzie.pl Sp. z o.o.

  Zgłoś wydarzenie do moderacji

  Ilość znaków do wykorzystania: 140

  Komentarze (0)

  Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

  Zaloguj się / Zarejestruj się!

  Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!

  Quiz

  Co wiesz o WOŚP?

  Korzystamy z cookies i local storage.

  Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.