[1/5]

Oni rekrutują młodych ludzi tworzących polskie start-upy, aby zamienić ich w przedsiębiorców przyszłości

Polskie szkoły wyższe dbają o to, by studenci mieli możliwość kompleksowego rozwoju. Niestety, wielu zdolnych i ambitnych absolwentów polskich szkół wyższych nie posiada kompetencji miękkich, takich jak: umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność zarządzania projektami lub umiejętność realizowania międzynarodowych sieci współpracy. Na szczęście jest ktoś, kto wierzy w polskie start-upy i właśnie rekrutuje przyszłych pionierów.