Smog w Łodzi
[1/3]

Smog w Łodzi

Dron Politechniki Łódzkiej do walki ze smogiem wkrótce zacznie regularnie badać nad miastem jakość powietrza i stopień zanieczyszczeń. Wyniki pomiarów będą publikowane. Roboty dronowi i obsłudze nie zabraknie, bowiem jakość powietrza w Łodzi jest fatalna, o czym świadczą choćby zimowe smogi.