PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY OPERON 2015 zostanie zorganizowany 18 stycznia. W tym artykule znajdziecie arkusze i odpowiedzi.

OPERON PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2015. Arkusze i odpowiedzi

8 stycznia o godz. 9. zostanie zorganizowany PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM. Część pierwsza będzie się składać z języka polskiego i matematyki, natomiast druga część z języka obcego nowożytnego.

Przeprowadzenie próbnego sprawdzianu jest dobrowolne. Uczniowie tych szkół, które nie zdecydują się zorganizować próbnego egzaminu, będą mogli pobrać arkusze ze stron internetowych OPERONU.

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM 8 STYCZNIA

Jak tylko będziemy mieć arkusze i odpowiedzi, poniższe linki będą aktywne.

OPERON PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2015. Arkusze

OPERON PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2015. Odpowiedzi

 


 

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2014 CKE ARKUSZE

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2014 CKE ODPOWIEDZI

W przypadku sprawdzianu szczególnie istotne jest zapoznanie uczniów ze sposobem zaznaczania rozwiązań zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi, dlatego też do niniejszego komunikatu załączam informacje dotyczące tego zagadnienia, które można omówić z uczniami. W drugiej połowie listopada br. na stronie CKE zamieszczony zostanie film przedstawiający sposób zaznaczania rozwiązań zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi.

(Źródło CKE)

 


 

W woj. łódzkim do sprawdzianu szóstoklasisty przystąpiło 20 978 uczniów. Średnio uczniowie z woj. łódzkiego otrzymali 25, 78 pkt. Uczniowie uzyskali najwyższe wyniki za rozwiązanie zadań sprawdzających umiejętność czytania, dobrze poradzili sobie z korzystaniem z informacji, nieco trudniejsze okazały się zadania z obszaru pisania i rozumowania.

WYNIKI SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi przedstawiła też skalę staninową średnich wyników sprawdzianu dla szkół. Skala staninowa używana jest przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. W praktyce Komisji utrwaliła się następująca tradycja nazywania kolejnych stanin: 1 - najniższy, 2 - bardzo niski, 3 - niski,  4 - niżej średniej, 5 - średni, 6 - wyżej średniej, 7 - wysoki, 8 - bardzo wysoki, 9 - najwyższy.

 

Przedział średniej

7,0–19,6

19,7–21,4

21,5–23,0

23,1–24,5

24,6–26,0

26,1–27,5

27,6–29,2

29,3–31,3

31,4–37,7

Stanin

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Procent szkół w kraju

4,1

7,1

11,8

17,5

19,7

17,0

12,1

7,0

3,7

Procent szkół

w województwie

łódzkim

4,5

5,4

9,7

17,1

22,1

18,6

14,5

5,8

2,2

 

Testy napisane przez szóstoklasistów są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Nie mogą oni jednak sprawdzać prac uczniów ze szkół, w których pracują.

WSTEPNE WYNIKI SPRAWDZIANU

30 maja poznaliśmy wstępne wyniki. Natomiast każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o swoich wynikach sprawdzianu razem ze świadectwem ukończenia szkoły, czyli 27 czerwca. Przypomnijmy, że z zadań zamkniętych i otwartych sprawdzianu szóstoklasisty można było dostać maksymalnie 40 punktów.

 


 

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2014 CKE obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

 

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2014 CKE  arkusze

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2014 CKE odpowiedzi

Test i odpowiedzi ze sprawdzianu szóstoklasisty 2014 znajdziesz tutaj >>> Sprawdzian szóstoklasisty 2014. TEST, ODPOWIEDZI


 

Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty z OPERONEM to coroczna akcja edukacyjna organizowana dla uczniów szóstych klas szkoły podstawowej.

Pierwszy raz odbyła się 4 marca 2009, kiedy to do rozwiązywania próbnych arkuszy egzaminacyjnych przygotowanych i dostarczonych bezpłatnie przez wydawnictwo przystąpiło ponad 200 tysięcy uczniów z całej Polski. Uczestnictwo umożliwia uczniom rzetelne sprawdzenie swojej wiedzy i mobilizuje do efektywnej nauki.

Jak tylko będziemy mieć odpowiedzi poniższy link będzie aktywny:

OPERON SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2014: Arkusze

OPERON SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2014: Odpowiedzi, Wyniki

 


Zobaczcie tez wcześniejsze sprawdziany szóstoklasisty:

 

Zobacz odpowiedzi oddzielnie:

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2013 CKE TYLKO ODPOWIEDZIZobacz też: