O nowym kierunku studiów poczytać można na stronie O nowym kierunku studiów poczytać można na stronie

O nowym kierunku studiów poczytać można na stronie

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij

Uniwersytet Łódzki oferuje, w roku akademickim 2012/2013, naukę na nowym kierunku trzyletnich licencjackich studiów humanistycznych. Żeby móc znaleźć się w gronie 50 pierwszych studentów tego kierunku, trzeba mieć dobre wyniki maturalne - do wyboru - z języka polskiego, historii, WOS, matematyki lub geografii oraz języka obcego. Warto się też- choć nie jest to, oczywiście, konieczne - wykazać wynikami z takich przedmiotów, jak historia sztuki, filozofia, etyka, drugi język nowożytny, greka lub łacina. Ta ostatnia przyda się już na wstępie - do rozszyfrowania nazwy nowego kierunku. Wzięła się ona bowiem z łacińskiego occidentalis - zachodni, sam kierunek ma umożliwić systematyczne i interdyscyplinarne badanie fenomenu cywilizacji zachodniej.

Studia na tym kierunku przekazują, w interdyscyplinarnych modułach dydaktycznych, niezbędną wiedzę historyczną na temat cywilizacyjnie najbardziej doniosłych zaszłości w obszarze polityki, gospodarki oraz stosunków społecznych szeroko rozumianego Zachodu oraz podstawową wiedzę na temat rozwoju myśli i kultury zachodniej: filozofii, religii, sztuki, kultury popularnej, obyczajów. Co ważne, nowa jakość humanistyki, jaką oferuje program okcy-dentalistyki, polegać ma na praktykowaniu wiedzy, czemu pomocne będą porozumienia o współpracy, zawarte z Muzeum Sztuki, Muzeum Miasta Łodzi i z Urzędem Miasta. Dzięki nim zajęcia odbywać się będą w przestrzeni publicznej, nie tylko w salach wykładowych.
Tak więc, okcydentalistyka, poprzez aktywizujące metody dydaktyczne, kładzie nacisk na efektywne wykorzystanie wiedzy oraz samodzielne jej zdobywanie. Praktykowanie wiedzy humanistycznej ma pozwolić na skuteczniejsze poszukiwanie pracy zgodnej z wykształceniem.
Student okcydentalistyki będzie od samego początku brał udział w realizacji projektów,warsztatach, dyskusjach, będzie też rozwijał umiejętność prowadzenia merytorycznych sporów i logicznej argumentacji oraz analizy wszelkich przejawów kultury. Pozwoli mu towykazać się w takich zawodach, jak pracownik sektora kultury i mediów, animator kultury, krytyk sztuki, dziennikarz, polityk. Zyska też optymalne przygotowanie do uszczegółowienia i kontynuowania studiów humanistycznych na poziomie magisterskim w zakresie historii, filozofii, historii sztuki, archeologii, etnologii, studiów politologicznych, dziennikarskich, kulturoznawczych.
Wiele elementów zbieżnych z programem studiów okcydentalistycznych spotykamy na niektórych funkcjonujących od lat kierunkach UŁ. Nowe studia łączą jednak w interdyscyplinarny sposób zagadnienia różnych nauk humanistycznych. Program okcydentalistyki wsparty jest na czterech filarach: badaniach historycznych, filozoficznych, kulturowych i metodologicznych. Kierunki te podejmują jednak podobne zagadnienia w izolacji od pokrewnych dyscyplin i akceptują tradycyjne rozczłonkowanie wiedzy, podczas gdy okcydentalistyka oferuje wieloaspektowe spojrzenie na historię, politykę, religię, sztukę, obyczaje itp., przy jednoczesnym nacisku na umiejętność analizy i krytyki konkretnych przejawów kultury i życia publicznego.
Mimo interdyscyplinarnego charakteru, okcydentalistyka ma sprecyzowany przedmiot zainteresowania. To fenomen cywilizacji zachodniej ujęty całościowo w różnych jej aspektach.
Okcydentalistyka kieruje uwagę ku sferze kultury, odmiennie jednak niż studia kulturoznawcze prowadzone na Uniwersytecie Łódzkim, nie skupia się na jednym z wybranych obszarów, jak film czy teatr, lecz ujmuje kulturę całościowo. Jest ona traktowana jako jeden z aspektów cywilizacji Zachodu i rozpatrywana w związku z innymi dziedzinami życia - filozofią, religią, polityką.
Całościowe ujęcie, w którym kultura jest traktowana jako jeden tylko z aspektów życia oraz skupienie się na cywilizacji Zachodu jest także tym, co odróżnia okcydentalistykę od międzynarodowych studiów kulturowych. W przeciwieństwie do europeistyki, nowy kierunek nie ogranicza swojego przedmiotu zainteresowań do Europy w jej wymiarze przede wszystkim instytucjonalnym. Co więcej, oferuje nowy sposób porządkowania wiedzy i możliwości jej praktycznego zastosowania.

Wiadomości Łódź, Wydarzenia Łódź

Komentarze (2)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

absolwentka (gość)

Etnologia jest nauką o kulturze całego świata, jest dziedziną interdyscyplinarną (wykłady z filozofii, metodologii, logiki, historii sztuki, reklamy, historii, itd), rozwija i uczy myślenia. Zamiast jakiejś nowej hybrydy - może dofinansujcie WSPANIAŁĄ etnologię łódzką? A tych "okcydensów" i tak można się nauczyć na stosunkach międzynarodowych!

~ (gość)

Już lepsza etnologia 0_o
A zresztą... Zajęliby się poziomem nauczania, a nie wymyślaniem nowych kierunków dla przyszłych bezrobotnych :/ Głupota.