Zakończone zostały prace przy rozbudowie drogi powiatowej Opoczno - Końskie. To pierwszy etap inwestycji, dotyczący odcinka Opoczno - Sitowa. Zadanie było współfinansowane z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu zamyka się kwotą prawie 6 mln 240 tys. zł. 75 proc. kosztów kwalifikowanych pokryte zostanie ze środków unijnych.

Choć oficjalnie otwarcie drogi ma nastąpić dzisiaj, z udziałem marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia, to jednak już po drodze jeżdżą zmotoryzowani. To także bardzo popularna droga wśród rowerzystów, którzy - zwłaszcza w weekendy - organizują sobie wypady w zielone tereny Sitowej i najbliższych okolic.
Tę ważną powiatową inwestycję drogową wsparł samorząd gminy Opoczno, udzielając starostwu pomocy finansowej w kwocie blisko 750 tys. złotych, co stanowi połowę wymaganego wkładu własnego.
- Inwestycja realizowana była na odcinku o długości ponad 5 kilometrów, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 726 w ulicy Mieszka I w Opocznie, do granicy gminy Opoczno za miejscowością Sitowa - wyjaśnia Zdzisław Miękus z wydziału promocji opoczyńskiego magistratu.

Podczas robót poszerzono jezdnię do 6 metrów oraz wykonano nową asfaltową nawierzchnię. Odnowione zostało odwodnienie drogi i oznakowanie. Wykonano również chodniki dla pieszych oraz zatoki autobusowe w miejscowości Sitowa.