Matura z matematyki

Matura z matematyki już jutro. Przedmiot wraca jako obowiązkowy ... (© Mariusz Kucharczyk)

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij

Matura 2012 z matematyki już 8 i 9 maja. Po egzaminie tutaj znajdziecie sugerowane odpowiedzi i arkusze. Podzielcie się też swoimi wrażeniami.

MATURA 2012 z matematyki

* Arkusze z matury (podstawa)

 

* Arkusze z matury (rozszerzony)

* Odpowiedzi z matury (podstawa)

 

* Odpowiedzi z matury (rozszerzony)

* serwis Matura 2012


ODPOWIEDZI Z MATURY 2012 PODAMY KRÓTKO PO ZAKOŃCZENIU EGZAMINU
MATURA 2011 z matematyki:

* Arkusze z matury

* Odpowiedzi z matury

* serwis Matura


Odpowiedzi z Matury 2011 - kliknij w link powyżejPoziom podstawowy z Matury 2010:


Zobacz ARKUSZ z zadaniami z poziomu podstawowego

Poniżej sugerowane odpowiedzi z poziomu podstawowego: (Odpowiedzi znajdziesz także tutaj)

Zad.1
Odp. C
(rysunek -12, -2)

Zad.2
Odp. B - 180 zł


Zad.3 Ta liczba jest równa 1

Zad.4 Liczba log(4)8+log(4)2 jest równa: 2

Zad. 5 Wielomian W(x) +P(x) jest równy: 5x2+12x−3

Zad. 6 Rozwiązanie równania: 7

Zad. 7 Do zbioru nierówności należy liczba 1

Zad. 8 Wykresem funkcji kwadratowej f (x) = −3x2 +3 jest parabola o wierzchołku w punkcie (0,3)

Zad. 9 Prosta o równaniu y= −2x+(3m+3) przecina w układzie współrzędnych oś Oy w punkcie (0, 2). Wtedy m=-1/3

Zad. 10 Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji y= f(x). Dokładnie trzy rozwiązania ma równanie f(x)=2

Zad. 11 W ciągu arytmetycznym (an) dane są: a3=13 i a5=39. Wtedy wyraz a1 jest równy -13

Zad. 12 W ciągu geometrycznym (an) dane są: a1=3 i a4=24 . Iloraz tego ciągu jest równy 2.

Zad. 13 Liczba przekątnych siedmiokąta foremnego jest równa 14

Zad. 14 Kot alfa jest ostry i sin alfa = 3/4. wartość wyrażenia 2- cos 2 alfa jest równa 25/16

Zad. 15 Okrąg opisany na kwadracie ma promień 4. Długość boku tego kwadratu jest równa
4 pierwiastek 2

Zad.16 Podstawa trójkąta równoramiennego ma długość 6, a ramię ma długość 5. Wysokość opuszczona na podstawę ma długość 4

Zad. 17 Odcinki AB i DE są równoległe. Długości odcinków CD, DE i AB są odpowiednio równe 1, 3 i 9. Długość odcinka AD jest równa 2

Zad. 18 Punkty A, B, C leżące na okręgu o środku S są wierzchołkami trójkąta równobocznego. Miara zaznaczonego na rysunku kąta środkowego ASB jest równa 120 stopni

Zad. 19 Latawiec ma wymiary podane na rysunku. Powierzchnia zacieniowanego trójkąta jest równa 1600 cm2

Zad. 20 Współczynnik kierunkowy prostej równoległej do prostej o równaniu y = −3x+5 jest równy: -3

Zad. 21 Wskaż równanie okręgu o promieniu 6. x2+y2=36

Zad. 22 Punkty A =(−5, 2) i B =(3, −2) są wierzchołkami trójkąta równobocznego ABC. Obwód tego trójkąta jest równy 12 pierwiastek 5

Zad. 23 Pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu o wymiarach 5x3x4 jest równe: 94

Zad. 24 Ostrosłup ma 18 wierzchołków> Liczba wszystkich krawędzi tego ostrosłupa jest równa 34

Zad. 25 Średnia arytmetyczna dziesięciu liczb x, 3, 1, 4, 1,5, 1, 4, 1, 5 jest równa 3. Wtedy x=5

Zad. 26
x <-1,2>

Zad. 27
x=7 lub x=-2 lub x=2

Zad. 28
Trójkąty prostokątne równoramienne ABC i CDE są położone tak, jak na poniższym rysunku (w obu trójkątach kąt przy wierzchołku C jest prosty). Wykaż, że AD = BE.
Długości boków AC i CB są równe, ponieważ trójkąt ABC jest trójkątem równoramiennym; Długości boków CD i CE są równe, ponieważ trójkąt DEC jest trójkątem równoramiennym; Miary kątów ACD i BCE są jednakowe i wynoszą (90 stopni - miarą kąta DCB), z treści zadania. Z powyższego wynika, że trójkąty ACD i BCE są przystające, a więc długość AD jest równa długości BE.

Zad. 29 Kąt α jest ostry i tgα=5/12. Oblicz cosα
cos(alfa)=12/13

Zad.30 Daną nierówność można doprowadzić do postaci
2a2 +2 > a2 =2a +1, zatem (a-1)2 >0

Zad. 31 W trapezie prostokątnym krótsza przekątna dzieli go na trójkąt prostokątny i trójkąt równoboczny. Dłuższa podstawa trapezu jest równa 6. Oblicz obwód tego trapezu.
15 + 3 pierwiastek 3

Zad. 32 Podstawą ostrosłupa ABCD jest trójkąt ABC. Krawędź AD jest wysokością ostrosłupa. Oblicz objętość ostrosłupa, jeśli wiadomo, żę AD =12, BC=6, Bd=CD=13
V=48

Zad. 33 Doświadczenie losowe polega na dwukrotnym rzucie symetryczną sześcienną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że w pierwszym rzucie otrzymamy parzystą liczbę oczek i iloczyn liczb oczek w obu rzutach będzie podzielny przez 12. Wynik przedstaw w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego.
P(A)=1/6

Zad. 34 W dwóch hotelach wybudowano prostokątne baseny. Basen w pierwszym hotelu ma powierzchnię 240 m2. Basen w drugim hotelu ma powierzchnię 350 m2 oraz jest o 5 m dłuższy i 2 m szerszy niż w pierwszym hotelu. Oblicz, jakie wymiary mogą mieć baseny w obu hotelach. Podaj wszystkie możliwe odpowiedzi.
W pierwszym hotelu basen ma wymiary 30x8 i w drugim 35x10. Lub w pierwszym hotelu basen ma wymiary 20x12, a w drugim 25x14

Poziom rozszerzony Matura 2010:

Zobacz ARKUSZ z zadaniami z poziomu rozszerzonego

Arkusze i odpowiedzi - Matura 2009

Poziom podstawowyPoziom rozszerzony
* arkusze* arkusze
* klucz* klucz

Zobacz także:

Najnowsze wiadomości z Łodzi

Konkursy

Serwis maturalny

Gdzie warto się wybrać


Matura 2012 - serwisy poświecone poszczególnym przedmiotom


Język polskiMatematykaHistoriaFizyka
BiologiaChemiaGeografiaWOS
InformatykaJęzyk angielskiJęzyk niemieckiJęzyk rosyjski
Język francuskiJęzyk hiszpańskiHistoria sztukiHistoria muzyki

Komentarze (4)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Przyjaciel (gość)

P.... tą mature. Ten kto wymyślił mature z matmy to ..... i ...... niech sam ją zdaje:)