Społeczna Akademia Nauk to największa uczelnia niepubliczna w Polsce Artykuł sponsorowany

XXI wiek radykalnie zmienił otaczający nas świat. Żyjemy w o wiele szybszym tempie, stykamy się z nowoczesnymi technologiami, inaczej dysponujemy naszym życiem. Także edukacja i szkolnictwo wyższe muszą zmienićswoje podejście do kształcenia uczniów i studentów.

Encyklopedyczna wiedza przekazywana w trakcie wykładów, uczenie się teorii na pamięć, zdawanie egzaminów w oparciu o notatki i informacje z podręczników już nie wystarczają. Szczególnie uczelnie wyższe muszą szybko reagować na zmiany w otaczającym świecie, nie rezygnując przytym z utrzymania wysokiej jakości kształcenia.
Przed uczelnią wyższą, która chce utrzymać wysoką rangę stoją więc wyzwania dotyczące stałej aktywności w kontekście proponowanych kierunków studiów tak, żeby były one odpowiedzią na zapotrzebowanie krajowego i międzynarodowego rynku pracy, nieustannego podnoszenia standardów kształcenia tak, żeby dobrze przygotowani absolwenci byli konkurencyjnymi kandydatami do pracy w bardzo wymagającym otoczeniu społeczno-gospodarczym oraz kształcenia w kontekście umiędzynarodowionych studiów tak, żeby studenci danej uczelni mieli możliwość funkcjonowania w ramach praktyk, staży i stypendiów w środowisku międzynarodowym, a absolwenci szybko i łatwo odnaleźli się w polskich lub zagranicznych przedsiębiorstwach i sprostali globalnym wyzwaniom.

Nie tylko licencjat i magister…
Uczelnią, która wychodzi naprzeciw zmianom następującym w otaczającej nas rzeczywistości i potrafi sprostać wymaganiom współczesnego świata jest z pewnością Społeczna Akademia Nauk.

To największa uczelnia niepubliczna w Polsce, która oferuje różnorodne studia pierwszego i drugiego stopnia, studia podyplomowe, seminaria doktoranckie, studia przez Internet, studia MBA oraz studia po angielsku. Stale poszerza swoją ofertę kształcenia i - poza kierunkami, które są filarami uczelni (jak np. Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość, Psychologia lub Informatyka) - uruchamia kolejne kierunki (jak np. Prawo oraz Socjokryminologia). Łącznie, Uczelnia oferuje kształcenie na 25 kierunkach, zarówno w systemie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Uzupełnieniem oferty są studia podyplomowe, które nieustannie spotkają się z dużym zainteresowaniem. To między innymi takie kierunki jak Zamówienia publiczne, Akademia Menedżera Sprzedaży, BHP, Ochrona informacji niejawnych oraz liczne studia z zakresu Informatyki, Pedagogiki czy Zarządzania. Akademia proponuje także swoim studentom liczne kursy i warsztaty oraz szeroką ofertę praktyk studenckich i wyjazdów zagranicznych.

Kształcenie praktyczne
Mając na uwadze konieczność utrzymania wysokiej jakości kształcenia, Społeczna Akademia Nauk nieustannie monitoruje, z wykorzystaniem specjalistycznych procedur i badań, poziom nauczania na wszystkich kierunkach studiów.

Istotą kształcenia w Społecznej Akademii Nauk jest bowiem połączenie akademickiej wiedzy z elementami kształcenia praktycznego, co zapewnia najlepsze przygotowanie absolwentów doudanego funkcjonowania na bardzo wymagającym rynku pracy. Dlatego, w porozumieniu z pracodawcami i w konsultacji z otoczeniem biznesowo-gospodarczym, opracowuje nowatorskie i - często - unikatowe programy studiów, które zapewniają wyposażenie studentów w solidną wiedzę akademicką oraz w rzetelne umiejętności praktyczne niezbędne na rynku pracy.

Akademia zatrudnia ponad 500 nauczycieli akademickich, wśród których znajdują się profesorowie tytularni o ugruntowanej pozycji w środowisku naukowym oraz wielu praktyków, którzy realizują warsztaty i laboratoria, tym samym przygotowując studentów do konkretnych zobowiązań i praktycznych zadań w przyszłej pracy zawodowej.

Okno na świat
W szybko zmieniającym się międzynarodowym otoczeniu gospodarczym, istotne jest nie tylko nieustanne podnoszenie przez uczelnie standardów kształcenia, rozwijanie badań naukowych, współpraca z przedsiębiorstwami, ale także rozbudowana działalność międzynarodowa.

Społeczna Akademia Nauk współpracuje z ponad stu uczelniami i instytucjami na całym świecie, prowadząc wymianę studentów i pracowników oraz realizację międzynarodowych projektów naukowo-badawczych. Przykładem takiej współpracy jest prowadzony od 2004 roku największy w Polsce program studiów menedżerskich amerykańskiego Clark University.

Ścisła współpraca między Społeczną Akademią Nauk i Clark University zaowocowała stworzeniem unikalnego na polskim rynku programu studiów, który umożliwia studentom w Łodzi, Warszawie, Krakowie i Londynie - równolegle do polskiego dyplomu magistra - uzyskanie amerykańskiego dyplomu Master. Studenci Społecznej Akademii Nauk i Clark University mają również możliwość skorzystania z propozycji wyjazdu do USA i zrealizowania tam części programu, co znacznie poszerza ich horyzonty.

Przy wyjeździe do Clark University w USA na dwa semestry, studenci mają możliwość wzięcia udziału w rocznym stażu w amerykańskiej firmie (Optional Practical Training). Dzięki temu, program Clark University to przepustka do międzynarodowej kariery, którą można rozpocząć już w trakcie nauki. W oparciu o studia Master, od 2009 roku Akademia oferuje również studia MBA, kończące się uzyskaniem polskiego dyplomu MBA i amerykańskiego dyplomu Master of Science in Professional Communication, wydanego przez Clark University.

SAN ściśle współpracuje nie tylko z amerykańskim Clark University, ale także z innymi uniwersytetami z Europy, Ameryki Północnej (USA, Kanada, Meksyk), Ameryki Południowej (Brazylia, Chile) i z Azji (Filipiny). Celem szerokiej współpracy międzynarodowej jest wspieranie działań mających na celu tworzenie jak najszerszej oferty kształcenia w wymiarze międzynarodowym, podnoszenie jakości kształcenia, rozwijanie mobilności pracowników i studentów oraz umożliwienie im zdobycia doświadczeń zawodowych o zasięgu międzynarodowym. Otoczenie globalne umożliwia lepsze przygotowanie studentów do przyszłej pracy, dynamizuje aktywność kadry naukowej i - co najważniejsze - w dobie globalizacji jest, po prostu, koniecznością.

Polska atrakcyjna dla cudzoziemców
W ostatnich latach można także zaobserwować rosnące zainteresowanie kształceniem w Polsce studentów z różnych części świata, w szczególności spoza Unii Europejskiej, którzy kojarzą nasz kraj z solidnym wykształceniem, uznawanym w całej Europie i na świecie.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, obok studiów MBA i Master Clark University, Społeczna Akademia Nauk oferuje szereg programów studiów Bachelor, Master i PhD prowadzonych w języku angielskim. Studenci spoza Polski zainteresowani są m.in. takimi kierunkami, jak International Business Management, Finance & Accounting, Physiotherapy, Journalism & New Media oraz Computer Science & IT.

Nowe wyzwania
Kluczową kwestią w kontekście zmieniającego się rynku edukacyjnego jest także zdobywanie przez uczelnie uprawnień akademickich. Społeczna Akademia Nauk, jako jedna z nielicznych szkół niepublicznych w Polsce uzyskała dotychczas prawa doktoryzowania w trzech dyscyplinach naukowych, stała się Akademią i dąży do otrzymania kolejnych uprawnień, by awansować do chlubnego grona uczelni, które mają status Uniwersytetu.
SAN jest od wielu lat jedną z najczęściej wybieranych Uczelni niepublicznych w Polsce. Dwudziestoletnie doświadczenie w szkolnictwie wyższym, prestiżowe rankingi oraz przyznane Uczelni certyfikaty jakości odzwierciedlają wysoką rangę uczelni, bardzo dobry poziom edukacji oraz najlepszą jakość kształcenia.