Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego, jakie odbyło się 26 października, to kolejne - po odbywającym się tydzień wcześniej Forum Naukowym PROREVITA 2012 - potwierdzenie, jak dużą rolę przypisuje się kulturze w integracji województwa łódzkiego. W przypadku Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego, wątek kulturalny wzbogacono o znaczenie sportu i turystyki, a osnową debaty było wykorzystanie funduszy unijnych dla rozwoju tych trzech dziedzin życia społecznego, spajających nasz region.

Wydarzenie zatytułowane "Kultura, sport i turystyka, jako czynniki integracji regionu, wspierane ze środków Unii Europejskiej" odbywało się pod patronatem Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów Open Days. - Debatujemy w Sali Kolumnowej Łódzkiego Domu Kultury, która sama w sobie jest ilustracją przewodniego tematu obecnego Forum, będąc jednym z sukcesów modernizacyjnych, wspartych środkami Unii Europejskiej - podkreślił, otwierając Forum, marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień. Akcentując ten fakt, marszałek Stępień wskazał również na inne przykłady zaangażowania funduszy europejskich, np. w unowocześnienie Teatru Wielkiego czy budowę skansenu budownictwa ludowego i odtworzenie grodu średniowiecznego w Tumie pod Łęczycą. Przypomniał także znaczenie wzmacniania środkami unijnymi przedsięwzięć związanych z turystyką i sportem, przywołując tu znamienne przykłady m.in. Łódzkiego Szlaku Konnego czy Szlaku Bursztynowego.

Zobacz serwis Łódzkie nakręcone Unią


Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Artur Stelmach zaprezentował finansowy rozmach, z jakim dofinansowywane są kultura, sport i turystyka w województwie łódzkim. Z zestawienia wynika, że w obecnym okresie programowania - od roku 2007 do końca września br. - realizację czterech umów z programów krajowych i aż... 1182 regionalnych - łącznej wartości blisko 1,5 mld zł - dofinansowano kwotą 689,5 mln zł. Realizowane programy regionalne to Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego (55 umów), Program Operacyjny Kapitał Ludzki (614) i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (513).
Najbardziej obrazowym przykładem przedsięwzięcia z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest niewątpliwie - zakończony przed dwoma miesiącami - projekt "Turystyka w siodle - infrastruktura innowacyjnego i unikatowego produktu turystycznego" (dofinansowanie - 13,8 mln zł). Ostatnim przykładem dotacji (2,5 mln zł) w ramach RPO WŁ jest wspomniana przebudowa wnętrz Łódzkiego Domu Kultury.

Czytaj także

    Komentarze (0)

    Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

    Zaloguj się / Zarejestruj się!

    Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!