W środę, 24 kwietnia, gimnazjaliści napisali test z biologii, chemii, fizyki, geografii i matematyki. Zobaczcie jakie były pytania! Sprawdźcie odpowiedzi.

Zobacz pytania i odpowiedzi z poprzednich części:
- Test z języka polskiego, historii i WOSu (odpowiedzi, pytania)
- Test z języków obcych (odpowiedzi, pytania)

Egzamin gimnazjalny 2013 - część przyrodnicza – oto przykładowe odpowiedzi.

Zadanie nr 1
1.1. Które sformułowania mogą być problemami badawczymi doświadczenia przeprowadzonego przez tego naukowca? Wybierz odpowiedź spośród podanych.
A. Tylko I.

1.2. Który wniosek można sformułować na podstawie uzyskanych wyników? Wybierz odpowiedź spośród podanych.
D. Największe szanse na uniknięcie upolowania mają gronostaje z czarną plamą na ogonie.

Zadanie nr 2
Na podstawie schematu oceń prawdziwość zdań.
Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F - jeśli jest fałszywa.

Populacja A konkuruje o pokarm z populacją C. PRAWDA
Zmniejszenie liczebności populacji B wpłynie na liczebność populacji C. PRAWDA

Zadanie nr 3
Które elementy krwi transportują tlen do wszystkich komórek ciała? Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1. albo 2.

B. Krwinki czerwone, ponieważ 1. zawierają hemoglobinę.

Zadanie nr 4
Wskaż gromadę kręgowców, do której zaliczany jest aksolotl. Wybierz odpowiedź spośród podanych.
B. Płazy.

Zadanie nr 5
Po przeczytaniu fragmentu ulotki oceń prawdziwość stwierdzeń przedstawionych w tabeli. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F - jeśli jest fałszywa.

Lek ten można zażyć po zabiegu usunięcia zęba. PRAWDA
Lek mogą zażywać osoby z chorobą wrzodową żołądka. PRAWDA

Zadanie nr 6
Które dokończenia zdania można wybrać, aby otrzymać informacje prawdziwe? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Obecność wklęsłych liści jest
I efektem działania doboru naturalnego.
II przystosowaniem do efektywnej fotosyntezy.
III adaptacją do zapylania przez nietoperze.

D. I i III

Zadanie nr 7
Wybierz zestaw, w którym wymieniono atomy mające taką samą liczbę elektronów na ostatniej (zewnętrznej) powłoce elektronowej.
D. Be, Mg, Ca

Zadanie nr 8
W czasie doświadczenia jeden z uczniów sporządził notatkę, w której zawarł zarówno obserwacje, jak i wnioski.

1. Magnez pali się jasnym, oślepiającym płomieniem.
2. Zachodzi reakcja wymiany pomiędzy magnezem i parą wodną.
3. Na łyżeczce do spalań powstaje biały proszek.
4. Produktami reakcji są tlenek magnezu i wodór.

Które zdania z notatki sporządzonej przez ucznia są obserwacjami z przeprowadzonego doświadczenia? Wybierz odpowiedź spośród podanych.
A. 1. i 3.

Zadanie nr 9
Jaki rodzaj mieszaniny otrzymano po całkowitym rozpuszczeniu soli kuchennej w wodzie? Którą metodę należy zastosować do rozdzielenia tej mieszaniny na składniki?

Rodzaj mieszaniny
A. jednorodna
B. niejednorodna

Metoda rozdzielania mieszaniny
1. zlewanie cieczy znad osadu
2. sączenie przez sączek bibułowy
3. odparowanie i skroplenie rozpuszczalnika

Wybierz rodzaj mieszaniny A albo B i sposób jej rozdzielenia na składniki 1., 2. albo 3.

Powstała mieszanina jest A. i można ją rozdzielić na składniki metodą 3.

Zadanie nr 10
Którą substancję zastosowano jako odczynnik do wykonania doświadczenia? Wybierz odpowiedź spośród podanych.
C. Roztwór bromu w wodzie - Br2(aq)

Egzamin gimnazjalny 2013 - część matematyczna - oto przykładowe odpowiedzi.

ZADANIE 1
Mediana wieku uczestników obozu jest równa
C. 15 lat.

ZADANIE 2
Diagram D.

ZADANIE 3
Ile takich paczek herbaty można kupić w tej hurtowni za 600 zł, przy tej samej cenie za jedną paczkę?
A. 48

ZADANIE 4
1. Jeżeli cena netto 1 kg jabłek jest równa 2,50 zł, a cena brutto jest równa 2,70 zł, to podatek VAT wynosi 8% ceny netto. PRAWDA
2. Jeżeli cena netto podręcznika do matematyki jest równa 22 zł, to cena tej książki z 5% podatkiem VAT wynosi 24,10 zł. FAŁSZ

ZADANIE 5
A. Jedna liczba

ZADANIE 6
Liczby te uporządkowane od najmniejszej do największej to
D. c, a, b

ZADANIE 7
1. Liczba y jest ujemna. PRAWDA
2. Liczba x jest większa od liczby y. PRAWDA

ZADANIE 8
A. 8 litrów

ZADANIE 9
A. 4 litry

ZADANIE 10
1. Przed dołożeniem kul prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej było trzy razy większe niż prawdopodobieństwo wylosowania kuli czarnej. PRAWDA
2. Po dołożeniu kul prawdopodobieństwo wylosowania kuli czarnej jest większe niż prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej. PRAWDA

ZADANIE 11
1. Aby czas przejazdu był o 1 godzinę krótszy, średnia prędkość samochodu na tej trasie musiałaby wynosić 80 km/h. PRAWDA
2. Gdyby średnia prędkość samochodu na tej trasie była równa 40 km/h, to czas przejazd byłby równy 6 godzin. PRAWDA

ZADANIE 12
ODPOWIEDŹ: B

ZADANIE 13
ODPOWIEDŹ: C

ZADANIE 14
ODPOWIEDŹ:
1.PRAWDA
2.PRAWDA

ZADANIE 15
ODPOWIEDŹ: A

ZADANIE 16
ODPOWIEDŹ: D

ZADANIE 17
ODPOWIEDŹ: C

ZADANIE 18
ODPOWIEDŹ: B

ZADANIE 19
ODPOWIEDŹ:
1. PRAWDA
2. FAŁSZ

ZADANIE 20
ODPOWIEDŹ: D

ZADANIA OTWARTE:
Podajemy wyniki.

ZADANIE 21
ODPOWIEDŹ: 15 dziewcząt

ZADANIE 22
Należy pokazać, że p2 = p3
bo trzeba udowodnić tezę P1 + P3 = +P1 + P2
trzeba udowodnić, że trójkąt BFE przystaje do do trójkąta CDE - a to oznacza, że P3 = P2

P1 + P2 = P1 + P3 co należało dowieść

ZADANIE 23
A. długość krawędzi podstawy ma 8 cm.
B. długość krawędzi ściany bocznej ma pierwiastek z 41

Egzamin gimnazjalny 2013. Języki obce - sprawdź swoje umiejętności

Zobacz także jak było w poprzednich latach: Egzamin gimnazjalny - serwis specjalny

Komentarze (8)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

gość (gość)

Bitwa o Olszynkę Grochowska Kossaka, jeden z popularniejszych obrazów przedstwiający powstanie listopadowe

tubylec (gość)

Obejrzyjcie poziom edukacji obecnych gimnazjalistów, ręce opadają.

http://vod.gazetapolska.pl/4021-najbardziej-przerazajacy-film-w-necie

gość (gość)

test był banalny w porównaniu z poprzednimi testami, które wykraczały trochę poza zakres naszej edukacji. Jak gimnazjalista może odróżnić po obrazku jakie jest powstanie. Przejrzałem całe moje podręczniki od klasy 1-3 od historii i takiego obrazu nie było!! Układający egzamin zachowali się chamsko wobec uczniów dając charakterystykę a przy okazji pogłębił większość nauczycieli od j,polskiego, którzy na siłę wbrew naszym sprzeciwom wbijali nam tę rozprawkę którą nauczyłem się właśnie pod koniec 3 klasy gimnazjum tuż przed egzaminem. No cóż mam nadzieję, że za rok nauczyciele nie tylko z Łodzi przygotują gimnazjalistów do testów dużo, dużo lepiej nie wbijając na siłę tym razem tylko i wyłącznie charakterystyki, tylko po trochy wszystkiego NAUCZYĆ!!!!.