Zawołanie "Szerokiej drogi!", jakie słyszymy przed podróżą, coraz częściej spełnia się dzięki dofinansowaniu remontów lub budowie nowych dróg z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oto kilka przykładów... Dobiega końca budowa drogi wojewódzkiej nr 703 na odcinku od Poddębic do węzła autostradowego Wartkowice. Jeszcze w październiku rozpocznie się - skrupulatna kontrola wykonanych prac. Odcinek ten został zmodernizowany w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 703 Porczyny - Łowicz wraz z budową obwodnicy m. Piątek". Poza dotacją w ramach RPO WŁ prace zostały dofinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego. Wartość całego zadania to ponad 51,73 mln zł, a dofinansowanie unijne wynosi 42,9 mln zł.

Inwestycja prowadzona na 12,5-kilometrowym odcinku trasy nr 703 prowadzona była w systemie zaprojektuj i zbuduj. Powstała nowa konstrukcja jezdni, którą poszerzono do 7 m, a w Poddębicach - na odcinku 850 m - nawet do 10,5 m. Przebudowano istniejące obiekty mostowe, 16 skrzyżowań z drogami powiatowymi i gruntowymi. Nowe ronda powstały w miejscowości Stary Gostków (na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 469) oraz w Poddębicach (na skrzyżowaniu ulic Łęczyckiej z Krasickiego). Pobocza zostały wzmocnione i poszerzone, przebudowano - bądź wykonano nowe - chodniki, powstały ścieżki oraz ciągi pieszo- rowerowe. Łatwiej też poruszać się "pekaesom", mogącym zawijać do 14. nowych zatok autobusowych. Droga zyskała także nowe oświetlenie, kanalizację deszczową oraz drogi serwisowe.
Warto przypomnieć również, że wcześniej Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi przebudował inny odcinek tej drogi: węzeł Wartkowice - Łęczyca, łącznej długości 10,81 km. Kosztowało to zadanie ponad 28 mln zł.
W drugiej połowie września kierowcy mogli już bez przeszkód pojechać rozbudowaną drogą nr 708 na odcinku z Ozorkowa do Warszyc. To część największej inwestycji drogowej samorządu województwa, w ramach zadania pod nazwą "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku Ozorków - Warszyce - Stryków - Niesułków wraz z realizacją obwodnicy miasta Stryków".
Przypomnijmy, że inwestycja jest realizowana ze środków RPO WŁ na lata 2007-2013 oraz z budżetu województwa łódzkiego, a jej koszt to 122,71 mln zł. Dofinansowanie ze środków RPO WŁ - 99,35 mln zł.
Umowę na przebudowę trasy między Ozorkowem a Warszycami podpisano przed ponad dwoma laty. Prace polegały na rozbiórce istniejącej i budowie nowej jezdni, w tym poszerzeniem jej do 7 metrów. Przy okazji dokonano niezbędnej korekty geometrii trasy, przebudowano skrzyżowania (tworząc dwa skrzyżowania typu "małe rondo"). Powstały również nowe zatoki autobusowe, chodniki i ciągi pieszo-rowerowe.
Infrastrukturę wzbogacono o zjazdy indywidualne i publiczne. Udrożniono przydrożne rowy, przebudowując również mosty i przepusty. Okoliczni mieszkańcy chwalą sobie także efekty modernizacji kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego.

Zobacz serwis Łódzkie nakręcone Unią


Na odbiór czekają roboty na odcinku Warszyce - Stryków - Niesułków oraz obwodnicy Strykowa. Także dobiega końca inwestycja na drodze wojewódzkiej nr 713 na odcinku Andrespol - Kurowice w ramach rozległego zadania inwestycyjnego pod nazwą "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Andrespol - Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki - Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki". Całkowita wartość projektu to blisko 33 mln zł, z czego dofinansowanie unijne to ponad 26 mln zł. Główny cel tej inwestycji to poprawa stanu oraz powiązanie regionalnej i lokalnej sieci dróg województwa łódzkiego z siecią dróg krajowych.

Czytaj także

    Komentarze (0)

    Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

    Zaloguj się / Zarejestruj się!

    Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!