ANGIELSKI MATURA 2015 CKE już 17 grudnia. Jak tylko będziemy mieć arkusze i odpowiedzi, znajdziecie je w artykule poniżej.

ANGIELSKI MATURA 2015 CKE [pytania i odpowiedzi]

17 grudnia uczniowie napiszą próbną maturę z języka angielskiego. Jak tylko będziemy arkusze i odpowiedzi, znajdziecie je w tym artykule.

ANGIELSKI MATURA 2015 CKE [pytania]

ANGIELSKI MATURA 2015 CKE [odpowiedzi]25 listopada ruszyła matura próbna z Operonem. Na pierwszy ogień pójdzie język polski, drugiego dnia tegoroczni maturzyści zmierzą się z matematyka, a trzecie dnia przyjdzie dzień na języki obce.

ANGIELSKI MATURA 2015 OPERON. ODPOWIEDZI Z MATURY PRÓBNEJ

ANGIELSKI MATURA 2015 OPERON. ARKUSZE Z MATURY PRÓBNEJ

Źródło: Matura OPERON 2015. Język angielski - ODPOWIEDZI

Matura z angielskiego Operon


27 listopada uczniowie napiszą egzamin próbny z języka obcego, z którym zmierza się na maturze 2015. Spośród języków do wyboru był tez język angielski. Jak tylko będziemy mieć arkusze i odpowiedzi, poniższe linki będą aktywne.


7 maja o godz. 9. maturzyści rozpoczną pisanie matury z języka angielskiego w zakresie podstawowym. Natomiast tego samego dnia o godz. 14 rozpocznie się egzamin z angielskiego na poziomie rozszerzonym. Jak tylko będziemy mieć arkusze i odpowiedzi, poniższe linki będą aktywne.

ANGIELSKI MATURA 2014. ARKUSZE Z ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY

ANGIELSKI MATURA 2014. ARKUSZE Z ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY

ANGIELSKI MATURA 2014. ARKUSZE Z ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY

ANGIELSKI MATURA 2014. ARKUSZE Z ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY

Matura 2014 [angielski poziom podstawowy] ODPOWIEDZI | ARKUSZE | TESTY w serwisie EDUKACJA


Próbna Matura z OPERONEM to coroczny projekt, w ramach którego organizowany jest bezpłatny próbny egzamin maturalny dla uczniów liceów i techników w całej Polsce.
Pierwszy próbny egzamin odbył się w grudniu 2007 roku. Jak tylko będziemy mieć odpowiedzi z języka angielskiego, poniższy link będzie aktywny. Sugerowane odpowiedzi pochodzą z gk24.pl

JĘZYK ANGIELSKI OPERON MATURA 2014. ODPOWIEDZI Z ANGIELSKIEGO

Sugerowane odpowiedzi pochodzą z gk24.pl

Obecnie przystępuje do niego prawie 90 proc. maturzystów. Arkusze egzaminacyjne oraz płyty CD z nagraniami do języków obcych opracowują doświadczeni egzaminatorzy. Materiały te są bezpłatnie dostarczane do szkół. Próbna matura umożliwia sprawdzenie wiedzy maturzystów i przygotowuje ich do realiów prawdziwego egzaminu maturalnego.


1. Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu obowiązkowego,może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym.

Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym już 9 maja. Matura rozpocznie się o godz. 9. Pisemny egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym odbędzie się również 9 maja o godz. 14. Jak tylko będziemy mieć arkusze i odpowiedzi poniższe linki staną się aktywne:

MATURA 2013 JĘZYK ANGIELSKI: ARKUSZE poziom podstawowy

MATURA 2013 JĘZYK ANGIELSKI: ODPOWIEDZI poziom podstawowy

MATURA 2013 JĘZYK ANGIELSKI: ARKUSZE poziom rozszerzony

MATURA 2013 JĘZYK ANGIELSKI: ODPOWIEDZI poziom rozszerzony

2. Egzamin składa się z dwóch części:
a) egzaminu ustnego, zdawanego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym,
organizowanego w szkole, ocenianego przez przedmiotowy zespół egzaminacyjny,
b) egzaminu pisemnego, zdawanego na poziomie podstawowym albo
rozszerzonym, ocenianego przez egzaminatorów okręgowej komisji
egzaminacyjnej.

Zdający w obydwu częściach egzaminu wykonują wyłącznie zadania odpowiadające
wymaganiom dla wybranego poziomu.

3. Egzamin ustny i pisemny z języka obcego wybranego jako przedmiot obowiązkowy
nie musi być zdawany na tym samym poziomie.
4. Wyniki egzaminu wyrażane są w skali procentowej.
5. Warunkiem zdania egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego jest
uzyskanie przez zdającego wymaganej liczby punktów zarówno w części ustnej, jak
i pisemnej.

Zdający zdał ustny egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego, jeżeli uzyskał
co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania za wykonanie zadań z poziomu,
do którego przystąpił.

Zdający zdał pisemny egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego, jeśli
za wykonanie zadań uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania
na wybranym poziomie.

Żródło CKE.


Matura próbna z wydawnictwem Operon z języka angielskiego rozpocznie się w czwartek, 22 listopada 2012 o godzinie 9:00.

Maturzyści będą mogli napisać poziom podstawowy i rozszerzony. Pierwszy trwać będzie 120 minut. Matura rozszerzona z angielskiego składać się będzie z dwóch części, które będą trwały odpowiednio 120 i 70 minut.

Tutaj znajdziecie arkusze i odpowiedzi, gdy tylko będzie można je już publikować.
Zobaczcie też sugerowane odpowiedzi z matury z ubiegłego roku.

Matura próbna z Operonem 2011 z języka angielskiego - sugerowane odpowiedzi


Zobacz odpowiedzi z Matury próbnej 2011 z angielskiegoZobacz odpowiedzi z MATURY 2011 - język angielskiPrzejdź do serwisu: Matura próbna z OPERONEM 2012