Wybierz region

Wybierz miasto

  Uciek³ z s±du

  Autor: DaG

  2000-07-12, Aktualizacja: 2009-08-21 13:24 źródło: Polska Dziennik Łódzki

  Mê¿czyzna mieszka³ z rodzicami na wsi pod Tomaszowem. Problemy w rodzinie zaczê³y siê, gdy pozna³ dziewczynê, dla której porzuci³ ...

  Mê¿czyzna mieszka³ z rodzicami na wsi pod Tomaszowem. Problemy w rodzinie zaczê³y siê, gdy pozna³ dziewczynê, dla której porzuci³ pracê. Matka robi³a mu z tego powodu wymówki.
  dalszy ci±g na str. 2 ** dokoñczenie ze str. 1
  14 wrze¶nia pok³óci³ siê z matk± i uderzy³ j± w twarz. Widz±c to ojciec rzuci³ siê na syna. Bójka przenios³a siê do szopy, gdzie syn rani³ ojca no¿em kuchennym. Ojciec zgin±³ na miejscu. Przera¿ona matka zaczê³a uciekaæ. Syn dogoni³ j± na rowerze, przewróci³ i dwa razy ugodzi³ no¿em w klatkê piersiow±. Cia³o matki ukry³ pod ga³êziami, ojca - w szopie, i pojecha³ do dziewczyny.
  Zw³oki kobiety znalaz³ tego samego dnia s±siad. Syn, którego natychmiast powiadomiono o ¶mierci matki, do niczego siê nie przyzna³. Fakt znikniêcia ojca interpretowa³ w ten sposób, ¿e to ojciec zabi³ i uciek³, albo po dokonaniu zbrodni powiesi³ siê w lesie. W nocy syn przeniós³ zw³oki ojca do lasu i starannie ukry³. Dopiero na pocz±tku listopada znalaz³ je grzybiarz.
  Ponownie przes³uchany 22-latek przyzna³ siê jedynie do zabójstwa ojca, argumentuj±c, ¿e zrobi³ to po tym, gdy ojciec zabi³ matkê.
  Do obu zabójstw przyzna³ siê dopiero, gdy ponownie przeprowadzone ekspertyzy jednoznacznie wskaza³y, ¿e jest podwójnym zabójc±.

  Sonda

  Czy masz zaufanie do Pogotowia Ratunkowego?

  • Nie (68%)
  • Tak (32%)

  Korzystamy z cookies i local storage.

  Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.