Wybierz region

Wybierz miasto

  Politechnika jubilatka

  Autor: Paweł Patora

  2000-05-24, Aktualizacja: 2009-08-21 13:24 źródło: Polska Dziennik Łódzki

  Uczelnia została powołana dekretem Krajowej Rady Narodowej, 24 maja 1945 roku. Na początku ustanowiono trzy wydziały: Mechaniczny, Elektryczny i Chemiczny oraz Oddział Włókienniczy przy Wydziale Mechanicznym.

  Uczelnia została powołana dekretem Krajowej Rady Narodowej, 24 maja 1945 roku. Na początku ustanowiono trzy wydziały: Mechaniczny, Elektryczny i Chemiczny oraz Oddział Włókienniczy przy Wydziale Mechanicznym. Twórcą i pierwszym rektorem PŁ był prof. Bohdan Stefanowski.
  Dziś Politechnika Łódzka ma 12 wydziałów, w tym dwa w filii w Bielsku-Białej, a także punkt zamiejscowy w Sieradzu. W uczelni jest też Centrum Kształcenia Międzynarodowego z językami wykładowymi - angielskim i francuskim. Studiuje tam 400 słuchaczy. Łączna liczba studentów PŁ wynosi 20400, choć jeszcze pięć lat temu studiowało tu 13600 osób.
  Uczelnia zatrudnia 3600 pracowników, w tym 1800 nauczycieli akademickich. Jest wśród nich 280 profesorów. W ciągu 55 lat swego istnienia Politechnika Łódzka wydała 52000 dyplomów ukończenia studiów.
  Politechnika współdziała z wieloma uczelniami zagranicznymi. Ma podpisanych 50 umów o współpracy. Najwierniejszym zagranicznym przyjacielem PŁ jest Uniwersytet Strathclyde w Glasgow, z którym współpraca trwa już 35 lat.

  Sonda

  Czy masz zaufanie do Pogotowia Ratunkowego?

  • Nie (68%)
  • Tak (32%)