Wybierz region

Wybierz miasto

  Fontanna i kino w fabryce

  Autor: Jolanta BiliEska

  2000-05-26, Aktualizacja: 2009-08-21 13:24 źródło: Polska Dziennik Łódzki

  Na zabytkowI architekturź poprzemys3owI naszego miasta sk3ada siź wiele fabryk, których dzia3alnoŚĺ gospodarcza zamar3a w latach 80. - ZarzId Miasta i s3unby miejskie sI zainteresowane rewitalizacjI tych obszarów ...

  Na zabytkowI architekturź poprzemys3owI naszego miasta sk3ada siź wiele fabryk, których dzia3alnoŚĺ gospodarcza zamar3a w latach 80. - ZarzId Miasta i s3unby miejskie sI zainteresowane rewitalizacjI tych obszarów zgodnie z ustawI o ochronie dóbr kultury i prawem budowlanym - powiedzia3 Bronis3aw Podgarbi, wojewódzki konserwator zabytków na rozpoczźtym wczoraj w Lodzi seminarium ,Forum Rewitalizacji".
  - Lód* potrzebuje przynajmniej 10 lat, neby tkanka miasta, stare kamienice i fabryki zmieni3y swój wyglId, upodobni3y siź do podobnych obiektów w Baltimore, Glasgow czy Barcelonie - powiedzia3a Aleksandra Czynewska, konsultant ds. zarzIdzania z Forum Rewitalizacji.
  Uczestnicy seminarium obejrzeli nagrodzone w konkursach projekty urbanistyczne i koncepcje architektoniczne.
  - W ciIgu najblinszych dwóch lat w Lodzi powstanie jedno z wiźkszych centrów wielofunkcyjnych w Europie - powiedzia3 Yves Ladagnous, kierownik operacji nieruchomoŚciowych Apsys Polska podczas prezentacji programu unytkowego uczestnikom seminarium. - Na 27 hektarach dawnych zak3adów ,Poltex" przy ul. Ogrodowej powstanI trzy strefy dzia3alnoŚci: rozrywkowa, biznesowa i handlowa.
  Inwestorem projektu ,Nowy |wiat Lód*" jest francuska firma Apsys. Obszar nowej inwestycji obejmie czworobok ulic: przebudowanej Ýeligowskiego, Zachodniej, Drewnowskiej i Ogrodowej.
  Sercem nowego centrum ma byĺ rynek, otoczony nowymi i starymi budynkami fabrycznymi. Wszystkie prace wyburzeniowe i rekonstrukcje obiektów majI przebiegaĺ pod nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków.
  - Wokó3 placu rozmieŚcimy multikino z 22 salami kinowymi, krźgielniź, fitness kluby, ma3e butiki - mówi Yves Ladagnous. - Na Środku bźdI fontanny. W odrestaurowanych budynkach znajdzie siź kilka restauracji, night klub i sala dziennego pobytu dla najm3odszych.
  W czźŚci zachodniej obiektu znajdzie siź centrum handlowe Geant. W prawie 300 butikach ulokowanych w galerii handlowej inwestor najchźtniej widzia3by rzemieŚlników, artystów, czy rze*biarzy, którzy swoimi pracami przypominaliby klimat dawnej Lodzi. W czźŚci hotelowo-biurowej, usytuowanej w budynkach starej przźdzalni, inwestor zaplanowa3 hotel z 200 pokojami, centrum biznesowe z biurami, siedzibI banków, przedstawicielstwami firm ubezpieczeniowych. Na razie nie podjźto jeszcze decyzji.

  Sonda

  Czy masz zaufanie do Pogotowia Ratunkowego?

  • Nie (68%)
  • Tak (32%)