Wybierz region

Wybierz miasto

  ,Bźdź rozrywa3

  Autor: Liliana Bogusiak

  2000-05-26, Aktualizacja: 2009-08-21 13:24 źródło: Express Ilustrowany

  W hipermarkecie ,Geant" kasjerzy rozrywajI fabryczne opakowania. MuszI siź upewniĺ czy przypadkiem klient nie ukry3 w pude3ku z szaponem telewizora lub zamranarki.

  W hipermarkecie ,Geant" kasjerzy rozrywajI fabryczne opakowania. MuszI siź upewniĺ czy przypadkiem klient nie ukry3 w pude3ku z szaponem telewizora lub zamranarki.
  Przekona3a siź o tym nasza czytelniczka, która do koszyka ze zrobionymi w ,Geancie" zakupami wrzuci3a fabrycznie zaklejone pude3ko z pastI do zźbów Colgate Whitening. Gdy kasjer wziI3 do rźki pude3ko z pastI, oznajmi3 klientce: ,Bźdź rozrywa3". I tak ten zrobi3. Oderwa3 koEcówkź pude3ka, upewni3 siź jaka pasta jest w Środku i dopiero wtedy wybi3 cenź.
  |ledzIc tok rozumowania kasjera dochodzimy do wniosku, ne klientka przy stoisku chemicznym wyjź3a pastź, a w pude3ko wepchnź3a coŚ znacznie cenniejszego. |lady starannie zatar3a i opakowanie dok3adnie zaklei3a.
  - Uzasadnieniem takiego postźpowania jest uchronienie sklepu przed nadunyciami pewnej grupy klientów - wyjaŚnia Lidia Deja, rzecznik prasowy hipermarketów ,Geant". - Zdarza3o siź, ne klienci w oryginalnych pude3kach ukrywali dodatkowe przedmioty.
  Hipermarket ma trzy systemy zabezpieczeE: agencjź ochrony, monitoring i kody kreskowe. Nie sprawdzi3y siź, wiźc kazano kasjerom otwieraĺ pude3ka. Zdaniem pani rzecznik, powinni rozrywaĺ jedynie wiźksze opakowania, czyli takie, w które klient móg3by schowaĺ cenny drobiazg. Generalnie - twierdzi rzecznik - zaklejonych opakowaE siź nie rozrywa.
  - Ta metoda nie obrana klientów - przekonuje Lidia Deja. - Jest stosowana na ca3ym Świecie i nikt siź nie skarny.
  Skarny siź jednak nasza czytelniczka. Po przygodzie z pastI ma prawo obawiaĺ siź, ne przy nastźpnych zakupach w ,Geancie" jakiŚ nadgorliwy kasjer porozrywa jej torebki z mIkI, neby sprawdziĺ czy nie ma w niej... gwo*dzi?
  Podobne praktyki stosuje siź jeszcze w kilku 3ódzkich supermarketach. W ,Jumbo" kasjer mone otworzyĺ pude3ko tylko wtedy, gdy nie jest fabrycznie zaklejone. W ,Tesco" natomiast ma obowiIzek otwieraĺ wiźksze pud3a i oglIdaĺ metki z cenami.
  - JeŚli pude3ko jest fabrycznie zaklejone to musi spytaĺ klienta, czy mone je otworzyĺ - twierdzi Tomasz Witos3awski, kierownik ochrony hipermarketu ,Tesco".
  Znale*liŚmy jednak hipermarket, w którym szanuje siź klienta.
  - U nas nie monna domniemywaĺ, ne klient jest z3odziejem - twierdzi Robert Tyrman, dyrektor do spraw administracyjno-technicznych i szef ochrony hipermarketu ,Leclerc". - Od zabezpieczania sklepu przed kradzienami jest ochrona - wyjaŚnia dalej. - Kasjer ma obs3ugiwaĺ klienta, a nie zaglIdaĺ mu w pude3ka.

  Sonda

  Czy masz zaufanie do Pogotowia Ratunkowego?

  • Nie (68%)
  • Tak (32%)